شب_قدر (۱۵۰۰ تصویر)

⚠️ #تلنگرانه ✍ قصه درست از جایی تلخ شد; که دینمان را ...گذاش...

⚠️ #تلنگرانه ✍ قصه درست از جایی تلخ شد; که دینمان را ...گذاش...

اللهم عجل لولیک الفرج
۲

اللهم عجل لولیک الفرج

شب قدر جبهه ها

شب قدر جبهه ها

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...
۲

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...
۱

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

نامِ تو به هر زبان که گویندخوشَست . . . 🌷 #ابوسعید_ابوالخیر ...

نامِ تو به هر زبان که گویندخوشَست . . . 🌷 #ابوسعید_ابوالخیر ...

دل چو بستم به خدا ؛ حَسبی‌الله و کَفیٰ . . . 🌷 #فیض_کاشانی #...

دل چو بستم به خدا ؛ حَسبی‌الله و کَفیٰ . . . 🌷 #فیض_کاشانی #...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...
۱

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

#امام_صادق_ع #حدیث #شب_قدر  #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_ت...
۱

#امام_صادق_ع #حدیث #شب_قدر #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_ت...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

سینِہ ٺان بۅےِ شَہادَٺ نَدَهَد شَہید نِمے شَۅید...❤️🎤 هَمرَز...

سینِہ ٺان بۅےِ شَہادَٺ نَدَهَد شَہید نِمے شَۅید...❤️🎤 هَمرَز...