شب (۲۳۸۶ تصویر)

رویا آن چیزی نیست که شما #شب ها در خواب می بینیدرویای شما آن...

رویا آن چیزی نیست که شما #شب ها در خواب می بینیدرویای شما آن...

به امید دوباره ی رونمایی حق
۲

به امید دوباره ی رونمایی حق

#شب #جمعه #اهواز #خوزستان #عاشقانه #طنز #گوناگون #ورزشی #مدل...
۱

#شب #جمعه #اهواز #خوزستان #عاشقانه #طنز #گوناگون #ورزشی #مدل...

سه و پنجاه و پنج..۳:۵۵#شب
۳۳

سه و پنجاه و پنج..۳:۵۵#شب

گوتاگون
۱۱

گوتاگون

رویا آن چیزی نیست که شما #شب ها در خواب می بینیدرویای شما آن...
۱

رویا آن چیزی نیست که شما #شب ها در خواب می بینیدرویای شما آن...

😶 داریم به این زمان ملکوتی نزدیک میشیمجغدا#استوری#شب#طنز#فار...
۲

😶 داریم به این زمان ملکوتی نزدیک میشیمجغدا#استوری#شب#طنز#فار...

با #من که به چشم تو گرفتارم و محتاجحرفی بزن ای قلب مرا برده ...
۴

با #من که به چشم تو گرفتارم و محتاجحرفی بزن ای قلب مرا برده ...

#شب شد،چه،زودمیگذرد اصلا نفهمیدم  /:نمیدانم چرا روزهاوشب های...

#شب شد،چه،زودمیگذرد اصلا نفهمیدم /:نمیدانم چرا روزهاوشب های...

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شببدین سان خواب ها ر...
۵

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شببدین سان خواب ها ر...

🌵💚در قلبِ هر مرددادگاه ظالمی هست که حکم میدهد و محکوم میکندد...

🌵💚در قلبِ هر مرددادگاه ظالمی هست که حکم میدهد و محکوم میکندد...

#شب ... #خسته این پست هیچ مخاطبی ندارهفقط خوشم اومد گذاشتمشب...
۳

#شب ... #خسته این پست هیچ مخاطبی ندارهفقط خوشم اومد گذاشتمشب...

#پست_خوب«خوشگل بودن» خوبهولی «خوب بودن» خوشگل تره :)#ارام......
۱

#پست_خوب«خوشگل بودن» خوبهولی «خوب بودن» خوشگل تره :)#ارام......

گاهیلحظه هايم از تو لبريز مي شوداز احساسم سر می رویو فضای خا...

گاهیلحظه هايم از تو لبريز مي شوداز احساسم سر می رویو فضای خا...

گاهیلحظه هايم از تو لبريز مي شوداز احساسم سر می رویو فضای خا...

گاهیلحظه هايم از تو لبريز مي شوداز احساسم سر می رویو فضای خا...

digikala