شبنم_نعمت_زاده (۱۲ تصویر)

:down-pointing_red_triangle:سخنگوی #قوه_قضاییه  : #شبنم_نعمت...

:down-pointing_red_triangle:سخنگوی #قوه_قضاییه : #شبنم_نعمت...

فرق صبحِ جمعه روحانی و صبحِ سه‌شنبه #رئیسیجمعه پاشدیم و دیدی...

فرق صبحِ جمعه روحانی و صبحِ سه‌شنبه #رئیسیجمعه پاشدیم و دیدی...

قاضی مسعودی مقام خطاب به #شبنم_نعمت_زاده: «به گونه‌ای حجاب خ...

قاضی مسعودی مقام خطاب به #شبنم_نعمت_زاده: «به گونه‌ای حجاب خ...

:heavy_large_circle:️ لشکری‌پور، مدیرعامل متهم شرکت #شبنم_نع...

:heavy_large_circle:️ لشکری‌پور، مدیرعامل متهم شرکت #شبنم_نع...

..عالی چادرو دریافت میکنهموقعیت حساسچه رویی میگیره این بازیک...
۳

..عالی چادرو دریافت میکنهموقعیت حساسچه رویی میگیره این بازیک...

احتمالا فریادهای آی آی دزدها یادتونه ولی می بینید که امروز د...
۴

احتمالا فریادهای آی آی دزدها یادتونه ولی می بینید که امروز د...

:large_red_circle:  انتقاد کاربران  فضای‌مجازی از سناریوی جد...
۱

:large_red_circle: انتقاد کاربران فضای‌مجازی از سناریوی جد...

تصویری از #شبنم_نعمت_زاده که با چادر و روی کیپ در دادگاه ظاه...

تصویری از #شبنم_نعمت_زاده که با چادر و روی کیپ در دادگاه ظاه...

️ بدهی ۳۵۰میلیاردی #شبنم_نعمت_زاده که بخاطرش بازداشت شده، تن...
۱۱

️ بدهی ۳۵۰میلیاردی #شبنم_نعمت_زاده که بخاطرش بازداشت شده، تن...

:up-pointing_red_triangle: #شبنم_نعمت_زاده بازداشت شد :small...

:up-pointing_red_triangle: #شبنم_نعمت_زاده بازداشت شد :small...

️هلدینگ دارویی تأمین اجتماعی ۸۹ میلیارد تومن از #شبنم_نعمت_ز...

️هلدینگ دارویی تأمین اجتماعی ۸۹ میلیارد تومن از #شبنم_نعمت_ز...