شبانه (۴۴ تصویر)

مبادا #امشب دیر کنی تمام جانِ من❣به همین دیدارهای #شبانه بست...
۱

مبادا #امشب دیر کنی تمام جانِ من❣به همین دیدارهای #شبانه بست...

#شب عطرِ ...شَب بوها را #می بوید ...و #من هر شب ...عطرِ بوسه...
۲

#شب عطرِ ...شَب بوها را #می بوید ...و #من هر شب ...عطرِ بوسه...

#شب عطرِ ...شَب بوها را #می بوید ...و #من هر شب ...عطرِ بوسه...

#شب عطرِ ...شَب بوها را #می بوید ...و #من هر شب ...عطرِ بوسه...

به دوست #پرستارم که تو #بیمارستان #کرونایی #شبانه روز کار می...
۵

به دوست #پرستارم که تو #بیمارستان #کرونایی #شبانه روز کار می...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایمبرای و...
۱

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایمبرای و...

#شبانه (۴)مرثیه راچگونه بیاغازمیاران!تا معنی شریف حقیقت راضا...
۲۷

#شبانه (۴)مرثیه راچگونه بیاغازمیاران!تا معنی شریف حقیقت راضا...

به وقتِ #آشپزی با دختر دایی جان:heavy_black_heart:   #cookin...
۴۶۸

به وقتِ #آشپزی با دختر دایی جان:heavy_black_heart: #cookin...

#غروب که می شود،ناگهان ته دلمان سنگین می گردد؛ناخود آگاه دلم...

#غروب که می شود،ناگهان ته دلمان سنگین می گردد؛ناخود آگاه دلم...

کمترین مهربانی این است که در انتهای شب برای آرامش دیگران دعا...

کمترین مهربانی این است که در انتهای شب برای آرامش دیگران دعا...

#حس و #حال #شبانه #شب #خوش #دکور #تزئینی

#حس و #حال #شبانه #شب #خوش #دکور #تزئینی

#حس و #حال #شبانه #شب #خوش #دکور #تزئینی

#حس و #حال #شبانه #شب #خوش #دکور #تزئینی

اَخلاقَم حُکم میکُنه چیزی نَگموَگرنَه دِلَم خِیلی پُره... #ش...

اَخلاقَم حُکم میکُنه چیزی نَگموَگرنَه دِلَم خِیلی پُره... #ش...

#شبانه ی سوم...بیهوده بود مهربانیهیهات!مثل دویدن در پی بادمث...

#شبانه ی سوم...بیهوده بود مهربانیهیهات!مثل دویدن در پی بادمث...

#شبانه ی چهارم...دور افتاده ام از خویشدور افتاده ام از ریشه ...

#شبانه ی چهارم...دور افتاده ام از خویشدور افتاده ام از ریشه ...

#شبانه...باز همروزهای روز رفته اندو روزگار شب رسیده است.من خ...

#شبانه...باز همروزهای روز رفته اندو روزگار شب رسیده است.من خ...

چه #رویاهایی که #شبانه می بافیم و آینده ای #درخشان رقم می زن...

چه #رویاهایی که #شبانه می بافیم و آینده ای #درخشان رقم می زن...

:dove_of_peace::crescent_moon:قبل از خواب همه را ببخش و بسپا...

:dove_of_peace::crescent_moon:قبل از خواب همه را ببخش و بسپا...

نیایش شبانه:crescent_moon:خــــــــدایا…..بهترین درس‌هـــــا...

نیایش شبانه:crescent_moon:خــــــــدایا…..بهترین درس‌هـــــا...

:crescent_moon:الهی اگر بد بودیم یاریمان ڪنتا فردایے بهتر دا...
۱

:crescent_moon:الهی اگر بد بودیم یاریمان ڪنتا فردایے بهتر دا...

digikala