شاینی (۱۳۲ تصویر)

به این میگن یا گرانچ واقعی🥳🧨#گرانچ #کیوت #خاص #شاینی #گوگولی...

به این میگن یا گرانچ واقعی🥳🧨#گرانچ #کیوت #خاص #شاینی #گوگولی...

اگر لی سومان نبود بی تی اسی وجود نداشت!واقعا از اس ام متنفرم...

اگر لی سومان نبود بی تی اسی وجود نداشت!واقعا از اس ام متنفرم...

کامبک جدید گروه شاینی dont call me
۱۱

کامبک جدید گروه شاینی dont call me

جونگیهون
۲

جونگیهون

#کپشنبعد از خبر شوکه کننده  مربوط ب گات سون میخام دوتا خبر خ...
۱

#کپشنبعد از خبر شوکه کننده  مربوط ب گات سون میخام دوتا خبر خ...

یکی از بزرگترین تاثیرات هیت دادنای هیترا....شما تقریبا قاتل ...
۱۰

یکی از بزرگترین تاثیرات هیت دادنای هیترا....شما تقریبا قاتل ...

یکی از بزرگترین تاثیرات هیت دادنای هیترا....شما تقریبا قاتل ...
۴

یکی از بزرگترین تاثیرات هیت دادنای هیترا....شما تقریبا قاتل ...

وقتی تمین به تیونگ توجه نمیکنه تمینننننن بهش توجه کنننننن 😭😭...
۴

وقتی تمین به تیونگ توجه نمیکنه تمینننننن بهش توجه کنننننن 😭😭...

پسرام عشقام 😭😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍😍😍#سوپرام #ان سی تی#اکسو #شاینی
۲

پسرام عشقام 😭😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍😍😍#سوپرام #ان سی تی#اکسو #شاینی