شایعه (۳۳۹ تصویر)

جا داره یادی کنیم از این گزارشگر صدا و سیما  که میگفت کرونا ...

جا داره یادی کنیم از این گزارشگر صدا و سیما که میگفت کرونا ...

#واکسن_کرونای_ایرانییک عده عزتمندانه #واکسن میسازندیک عده حق...
۵

#واکسن_کرونای_ایرانییک عده عزتمندانه #واکسن میسازندیک عده حق...

پاسخ به یک شایعه
۹

پاسخ به یک شایعه

جماعتی که میگفتن ای کاش یک روز برسه دخترای ایران همچین تیپی ...

جماعتی که میگفتن ای کاش یک روز برسه دخترای ایران همچین تیپی ...

‍ ▪️شایعه‌ی بادمجانی!امروز این تصاویر مربوط به توزیع بادمجان...
۲

‍ ▪️شایعه‌ی بادمجانی!امروز این تصاویر مربوط به توزیع بادمجان...

جواب یک شبهه
۱

جواب یک شبهه

🏴🚩 چرا #امام_حسن (ع) #غریب است؟ چرا مجبور به #صلح با #معاویه...

🏴🚩 چرا #امام_حسن (ع) #غریب است؟ چرا مجبور به #صلح با #معاویه...

نور ۱۵ و ۱۶

نور ۱۵ و ۱۶

آقای پناهیان، جرم تو خونه 120 متری نیست، جرم تو حرف زدن از ش...
۱

آقای پناهیان، جرم تو خونه 120 متری نیست، جرم تو حرف زدن از ش...

کسایی که رفتن شمال اگه کرونا گرفتن پای محرم نذارید
۱

کسایی که رفتن شمال اگه کرونا گرفتن پای محرم نذارید

شبکه معاند BBC به نقل از #آیت_الله_مکارم_شیرازی : عزاداری مح...

شبکه معاند BBC به نقل از #آیت_الله_مکارم_شیرازی : عزاداری مح...

شبکه معاند BBC به نقل از #آیت_الله_مکارم_شیرازی : عزاداری مح...

شبکه معاند BBC به نقل از #آیت_الله_مکارم_شیرازی : عزاداری مح...

شبکه معاند BBC به نقل از #آیت_الله_مکارم_شیرازی : عزاداری مح...

شبکه معاند BBC به نقل از #آیت_الله_مکارم_شیرازی : عزاداری مح...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...

مثل هر سال با نزدیک شدن به ایام محرم، رسانه های معاند شروع ک...