شاید (۱۴۲ تصویر)

براے خواهران وبرادران مجردم...#حواسمان باشد در زمان مجردے دا...
۹

براے خواهران وبرادران مجردم...#حواسمان باشد در زمان مجردے دا...

#شاید تلنگر #پست_جدید #خاصترین

#شاید تلنگر #پست_جدید #خاصترین

حالم یه جوریه ... یهو دلم گرفت ...💔#شاید تایه مدت سکوت چاره ...

حالم یه جوریه ... یهو دلم گرفت ...💔#شاید تایه مدت سکوت چاره ...

#شاید..♥♥بمیرم😊 #تکست_خاص #پست_جدید #تنهایی

#شاید..♥♥بمیرم😊 #تکست_خاص #پست_جدید #تنهایی

واکنش زیبای نوزاد هنگام شنیدن نام امام حسین علیه السلام

واکنش زیبای نوزاد هنگام شنیدن نام امام حسین علیه السلام

تازگی ها در برابر بی مهری آدما هیچ نمی گویم.سکوت#سکوت#سکوتان...

تازگی ها در برابر بی مهری آدما هیچ نمی گویم.سکوت#سکوت#سکوتان...

#مینویسم برایت#دوستت دارم"نمیدانم #شاید #نخوانی#شاید هم #بخو...
۲

#مینویسم برایت#دوستت دارم"نمیدانم #شاید #نخوانی#شاید هم #بخو...

#مهربان_باشیم#شاید#تداعی_آزاد

#مهربان_باشیم#شاید#تداعی_آزاد

بدون شرح
۲

بدون شرح

می دانی دلتنگی چیست

می دانی دلتنگی چیست

#شاید باید جهان را رها کردو فنجانی چای خوردمبادا که خودمان ر...
۳

#شاید باید جهان را رها کردو فنجانی چای خوردمبادا که خودمان ر...

#شاید کسی بهت بگه دوست دارم اما حرفشو بابر نکن تو این دنیا👇 ...

#شاید کسی بهت بگه دوست دارم اما حرفشو بابر نکن تو این دنیا👇 ...

#مینوشم هر عصر ساحل دلتنگی رابا #شراب تلخ نبودنتتا #موجا موج...
۱

#مینوشم هر عصر ساحل دلتنگی رابا #شراب تلخ نبودنتتا #موجا موج...

#مینوشم هر عصر ساحل دلتنگی رابا #شراب تلخ نبودنتتا #موجا موج...

#مینوشم هر عصر ساحل دلتنگی رابا #شراب تلخ نبودنتتا #موجا موج...