شاه_علقمه (۲ تصویر)

:dove_of_peace::palm_tree:هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک ...
۱

:dove_of_peace::palm_tree:هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک ...

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حرم سید و سالار نیامد علمدا...
۰

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حرم سید و سالار نیامد علمدا...