شاه (۱۰۶۲ تصویر)

💙🤩#دلم تنگع🥺دلم گیره💔بیا دورت بگردم🤤🥳#شاه فرهاد🤴🏻🤩💙

💙🤩#دلم تنگع🥺دلم گیره💔بیا دورت بگردم🤤🥳#شاه فرهاد🤴🏻🤩💙

💙👑#هر کسی داره دنبال خبر میگردع👻بهش بگین عشق داره بر میگردع:...
۵

💙👑#هر کسی داره دنبال خبر میگردع👻بهش بگین عشق داره بر میگردع:...

شب جمعست...

شب جمعست...

نتیجه سازش

نتیجه سازش

🔷 میخوام با هم بریم #سفر.. سفر دور دنیا.. اول هم #افریقا 😳😊چ...

🔷 میخوام با هم بریم #سفر.. سفر دور دنیا.. اول هم #افریقا 😳😊چ...

پهلوی
۲

پهلوی

روز پیروزی خون بر شمشیر گرامی باد...

روز پیروزی خون بر شمشیر گرامی باد...

یک مقایسه ساده...

یک مقایسه ساده...

دهه فجر مبارک

دهه فجر مبارک

دهه فجر فرخنده باد

دهه فجر فرخنده باد

🔺آقای روحانی! این نشانه جهالت است که شایعه ضدانقلاب و تقطیع ...

🔺آقای روحانی! این نشانه جهالت است که شایعه ضدانقلاب و تقطیع ...

پیشنهاد وقیحانه مستشار آمریکایی به ملکه ثریا...

پیشنهاد وقیحانه مستشار آمریکایی به ملکه ثریا...

سرود" به لاله در خون خفته"#دهه_فجر #سرود #آهنگ #پهلوی #شاه #...
۱

سرود" به لاله در خون خفته"#دهه_فجر #سرود #آهنگ #پهلوی #شاه #...

واقعا درخواست میکنم همه ببین
۱۹۴

واقعا درخواست میکنم همه ببین

بعد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی چه میشود...

بعد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی چه میشود...

دهه فجر مبارک

دهه فجر مبارک