شاملو (۴۳۶ تصویر)

آن پريشاني شب هاي دراز و غم دلهمه در سايه گيسوي نگار آخر ش...
۲۲

آن پريشاني شب هاي دراز و غم دلهمه در سايه گيسوي نگار آخر ش...

#احمد_شاملو #شعر #شاعر #عشق #معشوق #کتاب #تولد #مرگ #نویسنده...
۲

#احمد_شاملو #شعر #شاعر #عشق #معشوق #کتاب #تولد #مرگ #نویسنده...

°چشم های تو، زیباترین چشم هایی است که آدم می تواند ببیند و ن...
۱۸

°چشم های تو، زیباترین چشم هایی است که آدم می تواند ببیند و ن...

🌵💚چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی؟تو که قطره بارانی...
۰

🌵💚چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی؟تو که قطره بارانی...

#مثل_خون_در _رگ_های_من#شاملو#آیدا#روژین_پست#Rj #خاص #جذاب #ز...
۰

#مثل_خون_در _رگ_های_من#شاملو#آیدا#روژین_پست#Rj #خاص #جذاب #ز...

به قول #شاملو کوچترین لبخندِ تو مرا از تمام بدبختی ها نجات م...
۰

به قول #شاملو کوچترین لبخندِ تو مرا از تمام بدبختی ها نجات م...

.روزی ما دوباره بادبادک هایمان راپیدا خواهیم کرد,روزی که معن...
۰

.روزی ما دوباره بادبادک هایمان راپیدا خواهیم کرد,روزی که معن...

بهترین عشق جهان را به سوی تو می آورم...#شاملو
۴

بهترین عشق جهان را به سوی تو می آورم...#شاملو

‏بیا در لابلای ورقه های این کتاب همدیگر را ببوسیم. نگران آبر...
۱۰

‏بیا در لابلای ورقه های این کتاب همدیگر را ببوسیم. نگران آبر...

عشق وجود دارد ...فقط بعضی ها مث آيدا ميمانند، #شاملو ميسازند...
۰

عشق وجود دارد ...فقط بعضی ها مث آيدا ميمانند، #شاملو ميسازند...

بیشترین عشق جهان رابه سوی تو می‌آورم…چرا که هیچ چیز در کنار ...
۰

بیشترین عشق جهان رابه سوی تو می‌آورم…چرا که هیچ چیز در کنار ...

چشم های تو، زیباترین چشم هایی است که آدم می تواند ببیند و نگ...
۰

چشم های تو، زیباترین چشم هایی است که آدم می تواند ببیند و نگ...

و  شب اعترافی است طولانی...شبتان آرام✋                #شاملو
۰

و شب اعترافی است طولانی...شبتان آرام✋ #شاملو

همه ‌یِ برگ و بهار درسر انگشتان توست🌸💕 #شاملو🌸
۰

همه ‌یِ برگ و بهار درسر انگشتان توست🌸💕 #شاملو🌸

🌵💚کاش می‌آمدیتا برایت بگویم روزهای نبودنت را دراز میکشم به س...
۰

🌵💚کاش می‌آمدیتا برایت بگویم روزهای نبودنت را دراز میکشم به س...

با تو آفتابدر واپسین لحظاتِ روزِ یگانهبه ابدیت لبخند می زند....
۰

با تو آفتابدر واپسین لحظاتِ روزِ یگانهبه ابدیت لبخند می زند....