شافعی (۱۴ تصویر)

🔺 همه #دروغ هایی که درباره #فلسطین به ما گفتند👆 ❌ #شایعه:  #...

🔺 همه #دروغ هایی که درباره #فلسطین به ما گفتند👆 ❌ #شایعه: #...

:love_letter: #شافعی یکی از 4 پیشوای #اهلسنت و موسس #مذهب شا...

:love_letter: #شافعی یکی از 4 پیشوای #اهلسنت و موسس #مذهب شا...

:up-pointing_red_triangle: همه #دروغ هایی که درباره #فلسطین ...
۱

:up-pointing_red_triangle: همه #دروغ هایی که درباره #فلسطین ...

#امام_کاظم_باب_الحوائج_علیه_السلامپرسش:white_question_mark_o...

#امام_کاظم_باب_الحوائج_علیه_السلامپرسش:white_question_mark_o...

:large_orange_diamond: #اهلسنت نیز درست مانند #شیعیان و برخل...
۱

:large_orange_diamond: #اهلسنت نیز درست مانند #شیعیان و برخل...

#مهدی_علیه_السلام_و_علمای_اهل_سنت#پرسش:white_question_mark_o...

#مهدی_علیه_السلام_و_علمای_اهل_سنت#پرسش:white_question_mark_o...

#امام_عسکری_در_نزد_اهل_سنتپرسش:white_question_mark_ornament:...
۱

#امام_عسکری_در_نزد_اهل_سنتپرسش:white_question_mark_ornament:...

وجوب اقامه عزای حضرت زهرا(سلام الله علیها) مرجع عالیقدر آیت ...
۲

وجوب اقامه عزای حضرت زهرا(سلام الله علیها) مرجع عالیقدر آیت ...

:broken_heart: اشعار سوزناک #شافعی از ائمه چهارگانه #اهل_سنت...

:broken_heart: اشعار سوزناک #شافعی از ائمه چهارگانه #اهل_سنت...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...
۹

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

به نام خداسلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولاد...
۱

به نام خداسلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولاد...

Free Palestine::no_entry: دقت کردید بعضیا تا حرف از فلسطین م...
۶

Free Palestine::no_entry: دقت کردید بعضیا تا حرف از فلسطین م...

#شمر-زمانه-ات-را-بشناس#ایران#روز-قدس#جمعهکانال ققنوس :با درو...
۳

#شمر-زمانه-ات-را-بشناس#ایران#روز-قدس#جمعهکانال ققنوس :با درو...