شاخ (۸۲۸۳ تصویر)

واسه یه دختر ، پسر قحط نیستواسه یه پسرم ، دختر قحط نیستمنتها...

واسه یه دختر ، پسر قحط نیستواسه یه پسرم ، دختر قحط نیستمنتها...

#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه ...
۳

#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه ...

#لنتی😁😁#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #د...

#لنتی😁😁#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #د...

#جذاب_لنتی_#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرون...
۱

#جذاب_لنتی_#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرون...

#ایده 📀💡↓نـــام‌کـاربری شـاخ👑🎭اگـه میخـواید نـام‌‌کـاربریتـو...

#ایده 📀💡↓نـــام‌کـاربری شـاخ👑🎭اگـه میخـواید نـام‌‌کـاربریتـو...

#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه ...
۱

#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه ...

#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه ...

#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه ...

#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه ...
۳

#عکس_عاشقانه_حامد #تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه ...

الماس به تاج میاد نه به سُم خَر! #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝ͢...
۲

الماس به تاج میاد نه به سُم خَر! #ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝ͢...

#GirL ♡مَن سَرد نیسم شما بع شَخصیتای آویزون عادت دارین (: [🕊...

#GirL ♡مَن سَرد نیسم شما بع شَخصیتای آویزون عادت دارین (: [🕊...

‌‌‌- ᴋᴇᴇᴘ  ʀᴇᴍɪɴᴅᴇʀ : ᴅᴏɴ'ᴛ  ᴛʀᴜsᴛ  ᴀɴʏᴏɴᴇ  ᴇᴀsɪʟʏ- یادت بمو...

‌‌‌- ᴋᴇᴇᴘ ʀᴇᴍɪɴᴅᴇʀ : ᴅᴏɴ'ᴛ ᴛʀᴜsᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ ᴇᴀsɪʟʏ- یادت بمو...

اگه نیای! :) کل این شهر رو به آتیش میکشم! :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Mi...

اگه نیای! :) کل این شهر رو به آتیش میکشم! :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Mi...

زِ خوبی بسیار گُل ها خار شَوند.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝⷮ͢ ...
۳

زِ خوبی بسیار گُل ها خار شَوند.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati ⊒ᷝⷮ͢ ...

َمَن‌فَقَط‌ناظِرعِ‌ناطِقِ‌نُطقِ‌نُقاط ِ‌مُبهَم‌مَناطِقِ‌مَغز...

َمَن‌فَقَط‌ناظِرعِ‌ناطِقِ‌نُطقِ‌نُقاط ِ‌مُبهَم‌مَناطِقِ‌مَغز...

عجب بغض گرونی من خودم سرمایه دارم! :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati...

عجب بغض گرونی من خودم سرمایه دارم! :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_fati...

‌ساعت‌هاست که مُردم یا ساعت‌هان که مُردن؟🌿#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss...

‌ساعت‌هاست که مُردم یا ساعت‌هان که مُردن؟🌿#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss...

خنده هامو نگاه نکن، از تو بدجور داغونم :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_...

خنده هامو نگاه نکن، از تو بدجور داغونم :)#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @Miss_...

آدمارو خسته نکنید؛ آدمای خسته زود تصمیم میگیرن.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ ...

آدمارو خسته نکنید؛ آدمای خسته زود تصمیم میگیرن.#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ ...

صدبار‌ گفتم ‌میروم ، یکبار‌ نشنیدم‌ بمانیکبار گفتی‌ میروم؛ ص...

صدبار‌ گفتم ‌میروم ، یکبار‌ نشنیدم‌ بمانیکبار گفتی‌ میروم؛ ص...

رفیق یعنی؛بهش بگی دلم از همه گرفته.بگه گوربابای همه،دو دقیقه...

رفیق یعنی؛بهش بگی دلم از همه گرفته.بگه گوربابای همه،دو دقیقه...

digikala