سیمین_دانشور (۱۸۹ تصویر)

‌فرق بسیاری است بین کسی که کم می آورد با کسی که کوتاه می آید...

‌فرق بسیاری است بین کسی که کم می آورد با کسی که کوتاه می آید...

به خودت بیا ...لیاقتِ تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خود...

به خودت بیا ...لیاقتِ تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خود...

بهای سنگینی دادم تا بفهمم...کسی را که قصد ماندن ندارد، باید ...

بهای سنگینی دادم تا بفهمم...کسی را که قصد ماندن ندارد، باید ...

.من به فرمان دلــــم دلبر نوازی میکنمدلبــــرم شاید نداند عش...
۷

.من به فرمان دلــــم دلبر نوازی میکنمدلبــــرم شاید نداند عش...

آدم باید در این دنیا یک کار بزرگتری از زندگی روزمره بکند. با...

آدم باید در این دنیا یک کار بزرگتری از زندگی روزمره بکند. با...

سرشار از هیچ شده ام بی تو و پای ماندنم دیگر سخت می لرزد... #...

سرشار از هیچ شده ام بی تو و پای ماندنم دیگر سخت می لرزد... #...

#قضاوت..🌵لیاقت تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خودت را بر...
۴

#قضاوت..🌵لیاقت تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خودت را بر...

سیم‌های زیر تار؛ زنانه است و سیم‌های بم، مردانه! از تلفیق ای...

سیم‌های زیر تار؛ زنانه است و سیم‌های بم، مردانه! از تلفیق ای...

✐من زنم....در گلوی زمین گیر کرده امقدری حرف می خواهمو کمی آز...

✐من زنم....در گلوی زمین گیر کرده امقدری حرف می خواهمو کمی آز...

شب را به عشق تو صبح می کنمکــــه ســـلام کـــنمکـه سـلام کـن...

شب را به عشق تو صبح می کنمکــــه ســـلام کـــنمکـه سـلام کـن...

لیاقت تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خودت را برای افراد ...
۶

لیاقت تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خودت را برای افراد ...

بلاتکلیفی
۱

بلاتکلیفی

منم میرسم 😉💪#سیمین_دانشور#کافه_شعر #جذاب #خاص #عکس_نوشته #عش...

منم میرسم 😉💪#سیمین_دانشور#کافه_شعر #جذاب #خاص #عکس_نوشته #عش...

به خودت بیالیاقتِ تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خودت را...

به خودت بیالیاقتِ تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خودت را...

شب رابه عشق تو صبح میکنمکه سلام کنم،که سلام کنی،که من جان بد...
۸

شب رابه عشق تو صبح میکنمکه سلام کنم،که سلام کنی،که من جان بد...

انگار یک طوفانی آمد، همه‌ی سیم‌های اعصاب و مغرم را پاره کرد ...
۴

انگار یک طوفانی آمد، همه‌ی سیم‌های اعصاب و مغرم را پاره کرد ...

.در اینکه زن ،یک اثر هنری است شکی نیست! #سیمین_دانشور ➰
۵

.در اینکه زن ،یک اثر هنری است شکی نیست! #سیمین_دانشور ➰