سیما_امیرخانی (۴۷۹ تصویر)

" دستانم "را که گرفت..شکوفه عشق در قلبم جوانه زد.#سیما_امیرخ...

" دستانم "را که گرفت..شکوفه عشق در قلبم جوانه زد.#سیما_امیرخ...

😍😍😍😍معتقدم مرد موجودی دوست داشتنی استکافیست یک مرد عاشق در ز...
۱۳

😍😍😍😍معتقدم مرد موجودی دوست داشتنی استکافیست یک مرد عاشق در ز...

😍😍"دنیای منی"😍تو اومدی و من فهمیدم، وقتی یکی هست که دوستت دا...
۲

😍😍"دنیای منی"😍تو اومدی و من فهمیدم، وقتی یکی هست که دوستت دا...

😍تگش کن زیر پست😍وقتی به تو و دوست داشتنت فکر میکنم، خون میدو...
۲

😍تگش کن زیر پست😍وقتی به تو و دوست داشتنت فکر میکنم، خون میدو...

#بعضی_از_تاریخ_ها_هیچ_وقت_فراموش_نمیشهمن چه میدانستم بودنت ا...
۴۰

#بعضی_از_تاریخ_ها_هیچ_وقت_فراموش_نمیشهمن چه میدانستم بودنت ا...

زن ها وقتی میخندند ،انگار دنیا میخندد ،میگویید نه ؟!فکر کنید...

زن ها وقتی میخندند ،انگار دنیا میخندد ،میگویید نه ؟!فکر کنید...

اوني كه انحصار خودتِ رو تگ كن 😍👫🏼‌‌وقتی میگویم تو مال منینه ...

اوني كه انحصار خودتِ رو تگ كن 😍👫🏼‌‌وقتی میگویم تو مال منینه ...

عشقتو تگ كن 👫🏼😍وقتی به تو و دوست داشتنت فکر میکنم، خون میدوع...
۱

عشقتو تگ كن 👫🏼😍وقتی به تو و دوست داشتنت فکر میکنم، خون میدوع...

چيكار ميكني وقتي دلتنگشي ؟ 😕👩🏽‍🤝‍👨🏼دلتنگ شده‌ای؟ دلتنگی شبیه...
۲

چيكار ميكني وقتي دلتنگشي ؟ 😕👩🏽‍🤝‍👨🏼دلتنگ شده‌ای؟ دلتنگی شبیه...

[ #متن_دلبر✨ ]گفت هوا پس استپرده را کنار میدهم میبینم آفتاب ...

[ #متن_دلبر✨ ]گفت هوا پس استپرده را کنار میدهم میبینم آفتاب ...

جانِ دلم...غرورِ مَردانه و این حرفها...بماند پشتِ درِ خانه.....

جانِ دلم...غرورِ مَردانه و این حرفها...بماند پشتِ درِ خانه.....

دروغ چرابگذار راستش را بگویمراستش را بخواهیچند وقتیست ک میبی...

دروغ چرابگذار راستش را بگویمراستش را بخواهیچند وقتیست ک میبی...

بغل را دست کم نگیریدبغل، آن هم از نوع سفت و محکمشروح و روان ...

بغل را دست کم نگیریدبغل، آن هم از نوع سفت و محکمشروح و روان ...

امشب شاملو میخواندمچقدر در هر واژه رد پای آیدا بودجان دلمن ک...

امشب شاملو میخواندمچقدر در هر واژه رد پای آیدا بودجان دلمن ک...