سیل_شیراز (۲۰ تصویر)

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 #سیل #سیل_مهربانی #سیستان_و_بل...
۰

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 #سیل #سیل_مهربانی #سیستان_و_بل...

#تدبر_در_قرآن... ﴿ الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْم...
۰

#تدبر_در_قرآن... ﴿ الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْم...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...
۰

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...
۰

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...
۱

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...
۱

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...
۰

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...
۰

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』:white_small_square:️ https://e...

:warning_sign:#سلبریتی_ها از سفر خارجی بالاخره برگشتند!!!:do...
۱

:warning_sign:#سلبریتی_ها از سفر خارجی بالاخره برگشتند!!!:do...

من ماندم تنهای تنها...من ماندم تنها میان سیل غم‌ها...#سیل #س...
۰

من ماندم تنهای تنها...من ماندم تنها میان سیل غم‌ها...#سیل #س...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگر...
۰

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگر...

وطن خسته است...مدتی است که سخت گرفتار بیماریست...ضربان نفس‌ه...
۰

وطن خسته است...مدتی است که سخت گرفتار بیماریست...ضربان نفس‌ه...

‏این عکس معرفی کننده چهره واقعی از پلیس و خدماتشه در حالی که...
۲

‏این عکس معرفی کننده چهره واقعی از پلیس و خدماتشه در حالی که...

:movie_camera::police_cars_revolving_light:اینجا آمریکا:no_m...
عکس بلند
۲

:movie_camera::police_cars_revolving_light:اینجا آمریکا:no_m...

:small_orange_diamond:‏کمک به سبک دولتو کمک به سبک بسیج و مر...
۵

:small_orange_diamond:‏کمک به سبک دولتو کمک به سبک بسیج و مر...

.آزادی شهر از حصارش پیداستاز کینه‌ی چوبه‌های دارش پیداستفردا...
۱

.آزادی شهر از حصارش پیداستاز کینه‌ی چوبه‌های دارش پیداستفردا...

:black_question_mark_ornament:  وقتی می‌گوییم انسان عامل تشد...
۰

:black_question_mark_ornament: وقتی می‌گوییم انسان عامل تشد...

‌‌#سیل_سین_ناخوانده_سفره_هفت_سینناگهـــان باران گرفـــت  خشم...
۲۶

‌‌#سیل_سین_ناخوانده_سفره_هفت_سینناگهـــان باران گرفـــت خشم...

‏درسته که توی دولت هیچ نظارتی نیست و آمارها و گزارشاتشونم سا...
۱

‏درسته که توی دولت هیچ نظارتی نیست و آمارها و گزارشاتشونم سا...

#سیل_شیراز
۴

#سیل_شیراز