سیلزده (۵ تصویر)

روزی که اندوه پایان یابد به تو خواهم گفت از روزهای بارانی......

روزی که اندوه پایان یابد به تو خواهم گفت از روزهای بارانی......

من ماندم تنهای تنها...من ماندم تنها میان سیل غم‌ها...#سیل #س...

من ماندم تنهای تنها...من ماندم تنها میان سیل غم‌ها...#سیل #س...

من از "باران و سیل" آموخته‌ام که همیشه باید برایِ روزهای سخت...

من از "باران و سیل" آموخته‌ام که همیشه باید برایِ روزهای سخت...

وطن خسته است...مدتی است که سخت گرفتار بیماریست...ضربان نفس‌ه...

وطن خسته است...مدتی است که سخت گرفتار بیماریست...ضربان نفس‌ه...

باز هم زنده باد #ارتش که بدون تبلیغات نمایشی و بی منت به مرد...
۱

باز هم زنده باد #ارتش که بدون تبلیغات نمایشی و بی منت به مرد...