سیستان (۱۷۶۲ تصویر)

🔺 پاسخ کوبنده امام جمعه زابل به عبدالحمید  #سیستان #بلوچستان...

🔺 پاسخ کوبنده امام جمعه زابل به عبدالحمید #سیستان #بلوچستان...

این که می بینید سر سفره رنگین شکم باره های وهابی دوبی نشسته،...

این که می بینید سر سفره رنگین شکم باره های وهابی دوبی نشسته،...

شهادت به دست اشرار...
۱

شهادت به دست اشرار...

در روزگاری که ظلم را ظالم به عنوان حق به مظلوم تحمیل کرده اس...
۹

در روزگاری که ظلم را ظالم به عنوان حق به مظلوم تحمیل کرده اس...

⭕️ پایین کشیدن پرچم «محمد رسول الله(ص)» توسط گروهی از #اشرار...
۲

⭕️ پایین کشیدن پرچم «محمد رسول الله(ص)» توسط گروهی از #اشرار...

توضیحات معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان در ...
۱

توضیحات معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان در ...