سیره_امام_رضا_علیه_السلام (۱ تصویر)

#سخاوت از اصول اخلاقی که در زندگی همه ی امامان فراوان دیده ش...

#سخاوت از اصول اخلاقی که در زندگی همه ی امامان فراوان دیده ش...