سید_مهدی_شجاعی (۵۴ تصویر)

کشتی پهلو گرفته #سید_مهدی_شجاعی

کشتی پهلو گرفته #سید_مهدی_شجاعی

کشتی پهلو گرفته #سید_مهدی_شجاعی

کشتی پهلو گرفته #سید_مهدی_شجاعی

کشتی پهلو گرفته
۱

کشتی پهلو گرفته

🌼اسد با قاطعیتی که تعارف نبودن کلامش را برساند می گوید:-نه م...

🌼اسد با قاطعیتی که تعارف نبودن کلامش را برساند می گوید:-نه م...

🌼پرنده ای که بال پرواز ندارد یا به پای خودش یا همتش، بند و ز...
۲

🌼پرنده ای که بال پرواز ندارد یا به پای خودش یا همتش، بند و ز...

عجبا! این تصویر اوست در آب، یا حسین؟!ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌...
۲

عجبا! این تصویر اوست در آب، یا حسین؟!ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌...

#چشم‌ها_را_باید_بست #سانتاماریا #سید_مهدی_شجاعی

#چشم‌ها_را_باید_بست #سانتاماریا #سید_مهدی_شجاعی

جوون! روزت مبارک! #سید_مهدی_شجاعی در کتاب «پدر، عشق و پسر» ل...

جوون! روزت مبارک! #سید_مهدی_شجاعی در کتاب «پدر، عشق و پسر» ل...

#بخون 😌 #سقای_آب_و_ادب #سید_مهدی_شجاعیدرباره کتابرمان و روای...

#بخون 😌 #سقای_آب_و_ادب #سید_مهدی_شجاعیدرباره کتابرمان و روای...

#معرفی_کتاب‌ #بخون #کشتی_پهلو_گرفته :lower_left_ballpoint_pe...
۴

#معرفی_کتاب‌ #بخون #کشتی_پهلو_گرفته :lower_left_ballpoint_pe...

-طوری برنامه ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و آخرشب هم...
۲

-طوری برنامه ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و آخرشب هم...

ادامه از پست قبل:white_down_pointing_backhand_index: http://...
۱

ادامه از پست قبل:white_down_pointing_backhand_index: http://...

ادامه از پست قبل..‌.:white_down_pointing_backhand_index:http...
۲

ادامه از پست قبل..‌.:white_down_pointing_backhand_index:http...

ادامه از پست قبل...:white_down_pointing_backhand_index:http:...

ادامه از پست قبل...:white_down_pointing_backhand_index:http:...

این عباس علی است...خسته، گرسنه، تشنه، داغدیده و مصیبت زده......
۱

این عباس علی است...خسته، گرسنه، تشنه، داغدیده و مصیبت زده......

دو گلدستهبعضی گفته‌اند که این دو جوان عبدالله و عبدالرحمن غف...
۱

دو گلدستهبعضی گفته‌اند که این دو جوان عبدالله و عبدالرحمن غف...

ادامه از پست قبلhttp://wisgoon.com/pin/27226210/امان نامههر ...

ادامه از پست قبلhttp://wisgoon.com/pin/27226210/امان نامههر ...

امان‌نامهعصر روز نهم محرم است، شب عاشورا...شهادت یاران و همر...

امان‌نامهعصر روز نهم محرم است، شب عاشورا...شهادت یاران و همر...

ادامه از پست قبل👇 http://wisgoon.com/pin/27218028/طعم شهادتق...

ادامه از پست قبل👇 http://wisgoon.com/pin/27218028/طعم شهادتق...

‍ طعم شهادتشب است، چیزی به عاشورا نمانده است. امام حسین(ع) ق...

‍ طعم شهادتشب است، چیزی به عاشورا نمانده است. امام حسین(ع) ق...