سید_علی_خامنه_ای (۳۳۹ تصویر)

دکتر سعید محمد❤️

دکتر سعید محمد❤️

🔰خطر کرونا بیشتر از سال گذشته است👈 همه باید به دستورات ستاد ...

🔰خطر کرونا بیشتر از سال گذشته است👈 همه باید به دستورات ستاد ...

🔰 سخن‌نگاشت | وضع معیشت مردم غصه بزرگی است و اینها راه‌حل دا...

🔰 سخن‌نگاشت | وضع معیشت مردم غصه بزرگی است و اینها راه‌حل دا...

🔰 هم‌اکنون؛ #تیتر_یک سایت Khamenei.ir🔻 رهبر انقلاب پس از کاش...

🔰 هم‌اکنون؛ #تیتر_یک سایت Khamenei.ir🔻 رهبر انقلاب پس از کاش...

#سید_علی_خامنه_ای #حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون #ایران#برج...
عکس بلند

#سید_علی_خامنه_ای #حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون #ایران#برج...

#سعید_محمد #شهدا#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پ...

#سعید_محمد #شهدا#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پ...

پدر ایران❤️🌹#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون...

پدر ایران❤️🌹#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون...

#سعید_محمد#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون #...

#سعید_محمد#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون #...

عشق بی پایان رهبرم💓#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبران...

عشق بی پایان رهبرم💓#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبران...

دولت انقلابی
۱

دولت انقلابی

عشق فقط یک کلام سیدعلی وسلام❤️#سید_علی_خامنه_ای #حاج_قاسم_سل...

عشق فقط یک کلام سیدعلی وسلام❤️#سید_علی_خامنه_ای #حاج_قاسم_سل...

همین#سعید_محمد کارمیکند اقای روحانی افتتاح میکند#سید_علی_خام...

همین#سعید_محمد کارمیکند اقای روحانی افتتاح میکند#سید_علی_خام...

ملکه جهان شیطان است
۲

ملکه جهان شیطان است

😂😂😂😅#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#شهدا #ایران#ب...

😂😂😂😅#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#شهدا #ایران#ب...

یاامام رضا🖤#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#شهدا #...

یاامام رضا🖤#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#شهدا #...

❤️❤️❤️#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون #ایرا...

❤️❤️❤️#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون #ایرا...

عشق رهبرم❤️#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون ...

عشق رهبرم❤️#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبرانه#پهلون ...

جوبایدن=کارمندشیطان#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبران...

جوبایدن=کارمندشیطان#سید_علی_خامنه_ای#حاج_قاسم_سلیمانی#رهبران...

🇱🇧🤝🇮🇷#ایران #لبنان #دوستی #عدل#سید_علی_خامنه_ای #سید_حسن_نصر...
۲

🇱🇧🤝🇮🇷#ایران #لبنان #دوستی #عدل#سید_علی_خامنه_ای #سید_حسن_نصر...

🌅 پوستر مولود کعبه به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام منتش...

🌅 پوستر مولود کعبه به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام منتش...