سید_ابراهیم (۳۹ تصویر)

#شهید_مدافع_حرم_مصطفی_صدرزاده .🍃هرچه تقویم را زیر و رو کردم ...
۴

#شهید_مدافع_حرم_مصطفی_صدرزاده .🍃هرچه تقویم را زیر و رو کردم ...

#نحن_شیعه_علی_بن_ابی_طالب #سید_ابراهیمباز هم اول آبان شد و س...

#نحن_شیعه_علی_بن_ابی_طالب #سید_ابراهیمباز هم اول آبان شد و س...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#اسم_تو_مصطفاست:books:این کتابِ دوست داشتنی،مرور خاطرات عزیز...
۱

#اسم_تو_مصطفاست:books:این کتابِ دوست داشتنی،مرور خاطرات عزیز...

چه خوبه تو حرم امام رضا یاد این دو بزرگوار بیفتی؛ اونم شب جم...
۲

چه خوبه تو حرم امام رضا یاد این دو بزرگوار بیفتی؛ اونم شب جم...

پیکر شهید مصطفی صدرزاده #سید_ابراهیم#رفیق_شهیدم
۱

پیکر شهید مصطفی صدرزاده #سید_ابراهیم#رفیق_شهیدم

#حَسبےَ_اللہ و خدا.. مـا را بس... بــودن ِ با شھدا ما را بــ...
۲

#حَسبےَ_اللہ و خدا.. مـا را بس... بــودن ِ با شھدا ما را بــ...

«بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن»#به_مناسبت...

«بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن»#به_مناسبت...