سیاه_قلم (۶۰۵ تصویر)

طراحی
۱۱

طراحی

طراحی
۵

طراحی

#هنر #نقاشی #سیاه_قلم

#هنر #نقاشی #سیاه_قلم

#نقاشی #هنر #سیاه_قلم #هنرمند

#نقاشی #هنر #سیاه_قلم #هنرمند

چطور شده کامنت پلیززز
۱۰

چطور شده کامنت پلیززز

در حال کار

در حال کار

در حال کار

در حال کار

#چشم  #چشم_ابرو #ابرو #چشم👁 #طراحی_چهره #چهره #سیاه_قلم #سیا...

#چشم #چشم_ابرو #ابرو #چشم👁 #طراحی_چهره #چهره #سیاه_قلم #سیا...

#لب👄👀💥👄 #طراحی_چهره #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_هایپررئال #سیا...

#لب👄👀💥👄 #طراحی_چهره #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_هایپررئال #سیا...

#لب👄👀💥👄 #طراحی_چهره #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_هایپررئال #سیا...

#لب👄👀💥👄 #طراحی_چهره #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_هایپررئال #سیا...

#عنبیه_چشم👁  #چشم #طراحی_چهره🎨 #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_های...

#عنبیه_چشم👁 #چشم #طراحی_چهره🎨 #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_های...

#گوش #طراحی_چهره🎨 #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_هایپررئال #سیاه_...

#گوش #طراحی_چهره🎨 #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_هایپررئال #سیاه_...

#عنبیه_چشم👁  #چشم #طراحی_چهره🎨 #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_های...

#عنبیه_چشم👁 #چشم #طراحی_چهره🎨 #چهره #سیاه_قلم #سیاه_قلم_های...

رضا‌سید‌حسینی
۱۷

رضا‌سید‌حسینی

عکاس . آینه . و یا نقاش :چه کسی چهره انسان را به درستی می بی...

عکاس . آینه . و یا نقاش :چه کسی چهره انسان را به درستی می بی...

#سیاه_قلم

#سیاه_قلم

#سیاه_قلم

#سیاه_قلم