سیاسیون (۱۶ تصویر)

فرازی از وصیت نامه شهید قاسم سلیمانی: نگته‌ای کوتاه خطاب به ...

فرازی از وصیت نامه شهید قاسم سلیمانی: نگته‌ای کوتاه خطاب به ...

#توجه   #توجه#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_b...

#توجه #توجه#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_b...

#توجه   #توجه#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_b...

#توجه #توجه#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_b...

#توجه   #توجه#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_b...

#توجه #توجه#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_b...

#توجه   #توجه#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_b...

#توجه #توجه#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_b...

#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_badge: می‌توان...

#کانالی پُر از #افشاگری عملکرد #سیاسیون :name_badge: می‌توان...

:large_red_circle: همزیستی #انگل وار #سلبریتی ها و #سیاسیون ...

:large_red_circle: همزیستی #انگل وار #سلبریتی ها و #سیاسیون ...

معرفی نامزدهای #انتخاباتمهندس حمیدرضا #بقایی#سیاسی #سیاسیون ...

معرفی نامزدهای #انتخاباتمهندس حمیدرضا #بقایی#سیاسی #سیاسیون ...

#سران #سیاسیون #ترکیه #اردوغان #سیاست
۱

#سران #سیاسیون #ترکیه #اردوغان #سیاست

#دولت_یازدهم #تدبیر_و_امید #دکتر_قاضی_زاده_هاشمی #وزیربهداشت...

#دولت_یازدهم #تدبیر_و_امید #دکتر_قاضی_زاده_هاشمی #وزیربهداشت...

شوق خدمت یا شوق قدرت؟!! حاج آقا مجتبی! برای خیلی از #سیاسیون...

شوق خدمت یا شوق قدرت؟!! حاج آقا مجتبی! برای خیلی از #سیاسیون...

.بی‌بی‌سی انگلیس رسماً درباره "احتمال افت آرای هاشمی"  ابراز...
۶

.بی‌بی‌سی انگلیس رسماً درباره "احتمال افت آرای هاشمی" ابراز...

.انتخابات پاسداری از خون شهیدان..#سیاسیون#انتخابات#شرکت_مردم...
۲

.انتخابات پاسداری از خون شهیدان..#سیاسیون#انتخابات#شرکت_مردم...

#سیاسیونپ ن:بارها و بار ها این رو تکرار کردیم ولی عده ای از ...

#سیاسیونپ ن:بارها و بار ها این رو تکرار کردیم ولی عده ای از ...

..و حتی تیرهایمان را به اعتقاد شلیک میکنیم....ما فشنگهایمان ...
۵

..و حتی تیرهایمان را به اعتقاد شلیک میکنیم....ما فشنگهایمان ...

..به خیابان ها بیایید به خیابان ها بیایید نه برای اعتراض ، ب...

..به خیابان ها بیایید به خیابان ها بیایید نه برای اعتراض ، ب...