سیاست_زنانه (۵۵ تصویر)

سیاست ها

سیاست ها

#سیاست_زنانه این جملات ممنوع وای چقدر پوستم خشك شدهوای من چق...
۴

#سیاست_زنانه این جملات ممنوع وای چقدر پوستم خشك شدهوای من چق...

#سیاست_زنانهخانوماي گل همون اندازه كه از همسرتون #تعريف ميكن...

#سیاست_زنانهخانوماي گل همون اندازه كه از همسرتون #تعريف ميكن...

:ribbon:سیاست های زنانه:ribbon::high-heeled_shoe: #سیاست_زنا...

:ribbon:سیاست های زنانه:ribbon::high-heeled_shoe: #سیاست_زنا...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: #سیاست_زنانه :برای ع...
۵

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: #سیاست_زنانه :برای ع...

Zahra::large_red_circle::large_red_circle:پاکسازی رحم از بقا...
۶۱

Zahra::large_red_circle::large_red_circle:پاکسازی رحم از بقا...

#سیاست_زنانه دهن بین نباش مادرم یا فلانی گفت که ممکنه این کا...

#سیاست_زنانه دهن بین نباش مادرم یا فلانی گفت که ممکنه این کا...

#سیاست_زنانه دهن بین نباش مادرم یا فلانی گفت که ممکنه این کا...

#سیاست_زنانه دهن بین نباش مادرم یا فلانی گفت که ممکنه این کا...

#سیاست_زنانه خانوم گلمبرای خودت #ارزش قائل باش. خودت رو دوست...

#سیاست_زنانه خانوم گلمبرای خودت #ارزش قائل باش. خودت رو دوست...

#سیاست_زنانه  یه سیاست زنانه برای ایجاد احترام  متقابل در زن...

#سیاست_زنانه یه سیاست زنانه برای ایجاد احترام متقابل در زن...

#سیاست_زنانه  یک بانــــــــــو خودش رو #سرگرم میکنه که مدام...
۱

#سیاست_زنانه یک بانــــــــــو خودش رو #سرگرم میکنه که مدام...

#سیاست_زنانه شما به هیچ عنوان نمی توانید عادت های رانندگی مر...

#سیاست_زنانه شما به هیچ عنوان نمی توانید عادت های رانندگی مر...

#سیاست_زنانه اولین نفری باشید که همسرتان را تشویق میکند. او ...

#سیاست_زنانه اولین نفری باشید که همسرتان را تشویق میکند. او ...

#سیاست_زنانه همه مردها نفوذ پذیرنداگر به هر دری میزنید نمیتو...

#سیاست_زنانه همه مردها نفوذ پذیرنداگر به هر دری میزنید نمیتو...

#سیاست_زنانهحریم #خصوصی تو و همسرت خصوصی بمونه :double_excla...

#سیاست_زنانهحریم #خصوصی تو و همسرت خصوصی بمونه :double_excla...

#سیاست_زنانه از زمانیکه همسرت (از سر کار بر می گرده) وارد خو...

#سیاست_زنانه از زمانیکه همسرت (از سر کار بر می گرده) وارد خو...

‍ #سیاست_زنانهدرزندگی روزمره سعی کنیدهمیشه ببخشیدزندگی‌تان ر...
۴

‍ #سیاست_زنانهدرزندگی روزمره سعی کنیدهمیشه ببخشیدزندگی‌تان ر...

#سیاست_زنانهاگر همسرت تصمیم گرفته تمامی مشکلاتش را بر طرف کن...
۱

#سیاست_زنانهاگر همسرت تصمیم گرفته تمامی مشکلاتش را بر طرف کن...

#سیاست_زنانه "با شوهرت لج نکن؛ رگ خوابشو پیدا کن...!" هوشمند...
۱

#سیاست_زنانه "با شوهرت لج نکن؛ رگ خوابشو پیدا کن...!" هوشمند...

#سیاست_زنانه خانووما وقتی کسی ازتون تشکر میکنه هیچ وقت بهش ن...

#سیاست_زنانه خانووما وقتی کسی ازتون تشکر میکنه هیچ وقت بهش ن...