سگ_کشی (۹ تصویر)

واقعا آدم با #غیرت به اینا میگن دمشون گرمنه فقط #شهرداری_تهر...
۱۳

واقعا آدم با #غیرت به اینا میگن دمشون گرمنه فقط #شهرداری_تهر...

:heavy_large_circle:️  حیوان آزار واقعی اونیه که حیوان رو از...

:heavy_large_circle:️ حیوان آزار واقعی اونیه که حیوان رو از...

:large_red_circle: ماجرای #تجمع  و #اعتراض دم #شهرداری #تهرا...

:large_red_circle: ماجرای #تجمع و #اعتراض دم #شهرداری #تهرا...

:camera: اخیرا کلیپ ناراحت‌کننده‌ای از #سگ_کشی عوامل شهرداری...
۱

:camera: اخیرا کلیپ ناراحت‌کننده‌ای از #سگ_کشی عوامل شهرداری...

انسانیتی که نابود شد وقتی به حیوان رحم نمیشه توقعی نباید داش...
۲

انسانیتی که نابود شد وقتی به حیوان رحم نمیشه توقعی نباید داش...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...
۵

#حیوان_آزاری_بدست_شهرداری #حیوان_آزاری #کشتار_با_اسید #کشتار...

#بهرام_بیضاییعاشق#سگ_کشی امعاشقاین #دیالوگ#سگ_کشی هستم#چیستا...

#بهرام_بیضاییعاشق#سگ_کشی امعاشقاین #دیالوگ#سگ_کشی هستم#چیستا...