سکوت_صبر_امید (۵ تصویر)

عِشق ♡ [خوش بینیہہحالِدلِمِنِڪڪتویےعاشقِمن ..]...1398/01/31 ...

عِشق ♡ [خوش بینیہہحالِدلِمِنِڪڪتویےعاشقِمن ..]...1398/01/31 ...

تعقیب اخبار #کرونا ممنوع!...منتظر هرچه باشیدهمان اتفاق میفتد...

تعقیب اخبار #کرونا ممنوع!...منتظر هرچه باشیدهمان اتفاق میفتد...

روزی گفتی شبی کنم دلشادتــــــــــــــــــ وز بند غمان خود ک...
۱

روزی گفتی شبی کنم دلشادتــــــــــــــــــ وز بند غمان خود ک...

بسم الله....:fallen_leaf:این روزها سخت فکرم مشغول است که...ت...
۹

بسم الله....:fallen_leaf:این روزها سخت فکرم مشغول است که...ت...

#یا_اَبا_عَبدِاللهفلسفہ بافے بلد نیستیم.....دلـِ #ماسَـخـتهَ...
۱

#یا_اَبا_عَبدِاللهفلسفہ بافے بلد نیستیم.....دلـِ #ماسَـخـتهَ...