سکوتی (۱۵ تصویر)

🔶 آیا در زندگی،  انسان بالغی هستی؟افرادی که در مسیر زندگی به...
۱

🔶 آیا در زندگی، انسان بالغی هستی؟افرادی که در مسیر زندگی به...

#شب که می شود ؛تمامِ جهان می خوابند ...من می مانم و #سکوتی ک...

#شب که می شود ؛تمامِ جهان می خوابند ...من می مانم و #سکوتی ک...

زیر بار حرف #مردم پوست انداختیم..پوستی کلفتبه ضخامت سکوت #سک...

زیر بار حرف #مردم پوست انداختیم..پوستی کلفتبه ضخامت سکوت #سک...

:large_blue_diamond::small_orange_diamond::large_blue_diamon...
۱

:large_blue_diamond::small_orange_diamond::large_blue_diamon...

#حدیث_قدسی بسیار #زیبا: ⇩⇩یا أَحْمَدُ! هَلْ تَدْرِی مَتی یَک...
۲

#حدیث_قدسی بسیار #زیبا: ⇩⇩یا أَحْمَدُ! هَلْ تَدْرِی مَتی یَک...

زیر بار حرف #مردم پوست انداختیم..پوستی کلفتبه ضخامت سکوت #سک...
۶

زیر بار حرف #مردم پوست انداختیم..پوستی کلفتبه ضخامت سکوت #سک...

#حیاطش ، همیشه پر بود از گلگل هایِ رزِ سرخیه وقتایی میگفتم :...
۲۳

#حیاطش ، همیشه پر بود از گلگل هایِ رزِ سرخیه وقتایی میگفتم :...

هرچقدر هم که به وقتِ #پریشونیت ،محتاجِ #تنهایی و #سکوتی ،#یا...
۲

هرچقدر هم که به وقتِ #پریشونیت ،محتاجِ #تنهایی و #سکوتی ،#یا...

#سکوت کن! هیچ دنیایی با #سکوت خراب نشده هیچ قلبی با #سکوت نش...
۱

#سکوت کن! هیچ دنیایی با #سکوت خراب نشده هیچ قلبی با #سکوت نش...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

:revolving_hearts: وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و...

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....

.وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی ....

پر از #بغضمولی به احترام #TOO#سکوتی میکنم سنگین تر از #فریاد

پر از #بغضمولی به احترام #TOO#سکوتی میکنم سنگین تر از #فریاد

اکنون اگر چه در قلبم نیستیاما….به حجم تمام #سکوتیکه در #قلبم...
۳

اکنون اگر چه در قلبم نیستیاما….به حجم تمام #سکوتیکه در #قلبم...