سکه (۴۴۲ تصویر)

ارزش پول ملی...
۲

ارزش پول ملی...

رفیق ست🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞#نیکا #سارا #پول #فالو #شکیب #رها #ش...

رفیق ست🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞#نیکا #سارا #پول #فالو #شکیب #رها #ش...

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

🔴 سخنرانی دکتر عباسی در مورد #دلار #سکه و #بورس...‼️ آنهایی ...
۱

🔴 سخنرانی دکتر عباسی در مورد #دلار #سکه و #بورس...‼️ آنهایی ...

قلاده های طلا...

قلاده های طلا...

جنگ اقتصادی شوخی نیست.
۲

جنگ اقتصادی شوخی نیست.

تماشاچی استادیوم...

تماشاچی استادیوم...

ببخشيد، یک سكه دوزاری داريد؟ میخواهم به گذشته ها زنگ بزنم! ب...

ببخشيد، یک سكه دوزاری داريد؟ میخواهم به گذشته ها زنگ بزنم! ب...

صدای اعتراض خودتان را به مجلس برسانید

صدای اعتراض خودتان را به مجلس برسانید

از آخر اول است...
۲

از آخر اول است...

مشکل از گاوها نیست...

مشکل از گاوها نیست...

پول سیاه....

پول سیاه....

حاشیه‌نشینی در شهرها با جرم رابطه مستقیم دارد.

حاشیه‌نشینی در شهرها با جرم رابطه مستقیم دارد.

زارعی رفت و قضاوت در مورد برجام رو به تاریخ سپرد
۱

زارعی رفت و قضاوت در مورد برجام رو به تاریخ سپرد

مدینه فاضله...

مدینه فاضله...

دولت بنفش...

دولت بنفش...

بهتر از یکسال جهاد...

بهتر از یکسال جهاد...

دلار..‌.

دلار..‌.

هشتک های مختلف پارت ۱

هشتک های مختلف پارت ۱

فتنه سبز...

فتنه سبز...