سپیده (۱۱۵ تصویر)

💚سلام #مهدی_جان.. 🌤دیر نیست #صبح سپیدی که با ندای " #اناالمه...

💚سلام #مهدی_جان.. 🌤دیر نیست #صبح سپیدی که با ندای " #اناالمه...

#سپیده که سر بزند....🍀🍇در این بیشه زار خزان دیدهشاید دوباره ...

#سپیده که سر بزند....🍀🍇در این بیشه زار خزان دیدهشاید دوباره ...

#سوگند به #شفق ،به پایان #روز و آخر #شب ،به زجه های #زنی بیق...
عکس بلند
۲۲

#سوگند به #شفق ،به پایان #روز و آخر #شب ،به زجه های #زنی بیق...

عید ما آن روزی است که در مغزهای انباشته از لجنزار مذهب و سنت...

عید ما آن روزی است که در مغزهای انباشته از لجنزار مذهب و سنت...

بچه که بودم از در و دیوار بالا میرفتم و عاشق کشف و تجربه هر ...

بچه که بودم از در و دیوار بالا میرفتم و عاشق کشف و تجربه هر ...

سپیده خانوما رو تگ کن:smiling_face_with_smiling_eyes:@sepiii...
۱

سپیده خانوما رو تگ کن:smiling_face_with_smiling_eyes:@sepiii...

دلتنگم .. دلتنگ کودکی هایم .. دلتنگ خنده های از سرشوق .. دلت...

دلتنگم .. دلتنگ کودکی هایم .. دلتنگ خنده های از سرشوق .. دلت...

اثر خودم(پیمان کریمی) #سپیده #ساناز #سحرtelegram.me/peymanka...
۹۲

اثر خودم(پیمان کریمی) #سپیده #ساناز #سحرtelegram.me/peymanka...

سرِ من یه سمساری قدیمی و شلوغ پلوغه که توش همیشه جنگه. بین ا...
۱

سرِ من یه سمساری قدیمی و شلوغ پلوغه که توش همیشه جنگه. بین ا...

لیلا ی منی و بدتر از مجنونمافتاده به دام عشق روز افزونمچون ر...
۱

لیلا ی منی و بدتر از مجنونمافتاده به دام عشق روز افزونمچون ر...

نیست یک ساعت قراراین جان بی آرام رایارب ! آن آرام جان بی قرا...

نیست یک ساعت قراراین جان بی آرام رایارب ! آن آرام جان بی قرا...

:clock_face_twelve_oclock: صفر عاشقی        در این ساعت نشست...
۱

:clock_face_twelve_oclock: صفر عاشقی در این ساعت نشست...

مست بودم ، مست عشق و مست نازمردی آمد قلب سنگم را ربودبسکه رن...
۱

مست بودم ، مست عشق و مست نازمردی آمد قلب سنگم را ربودبسکه رن...

:fallen_leaf:نڪند فڪر ڪنیدر دلِ من یــــادِ #تو نیسٺ...!!! ڪ...

:fallen_leaf:نڪند فڪر ڪنیدر دلِ من یــــادِ #تو نیسٺ...!!! ڪ...

من نه سکوت میکنم نه فال عشق از برم فقط بتوخیره شدم من ازتو ه...

من نه سکوت میکنم نه فال عشق از برم فقط بتوخیره شدم من ازتو ه...