سوپرجونیور (۱۰۴ تصویر)

ایشون پسر کوچیکه منه ته تغاری سوپرجونیور فردا تولدشه گل پسرم...
۱

ایشون پسر کوچیکه منه ته تغاری سوپرجونیور فردا تولدشه گل پسرم...

ای جان فردا تولد گل پسر منه پسرم سی و دو سالش میشه تولدت مبا...
۱

ای جان فردا تولد گل پسر منه پسرم سی و دو سالش میشه تولدت مبا...

شیوون و کیوهیون و یسونگ عشق خودم، چقدر اینجا جیگر شدن :blue_...
۲

شیوون و کیوهیون و یسونگ عشق خودم، چقدر اینجا جیگر شدن :blue_...

35 سال پیش تو ی همچین روزی☀ ️ن، ی روزی ابری☁ ️ی پسر👶 🏻 بدنیا...
۲۱

35 سال پیش تو ی همچین روزی☀ ️ن، ی روزی ابری☁ ️ی پسر👶 🏻 بدنیا...

همیشه تو مدرسه تنهام:pedestrian:همیشه تنها بودم:pedestrian:ه...
۱۶

همیشه تو مدرسه تنهام:pedestrian:همیشه تنها بودم:pedestrian:ه...

فقط ی اِلفه ک میتونه حتی از روی چشماشون هم اونا رو بشناسههمم...
۶۹

فقط ی اِلفه ک میتونه حتی از روی چشماشون هم اونا رو بشناسههمم...

چقد دلمـــ برا اینـــ رنگــ موهاتـــ تنگـــ میشهــچقد دلمـــ...
۵

چقد دلمـــ برا اینـــ رنگــ موهاتـــ تنگـــ میشهــچقد دلمـــ...

سختهـ خیلیــ سختهـ کـ دیهـ کنار پسرا نبینیمتـوقتی مامان بابا...
۲

سختهـ خیلیــ سختهـ کـ دیهـ کنار پسرا نبینیمتـوقتی مامان بابا...

ددی تو ک نباشی ما ب کی تکیه کنیمددی تو ک نباشی ما کیو بابا ص...
۸۱

ددی تو ک نباشی ما ب کی تکیه کنیمددی تو ک نباشی ما کیو بابا ص...

امیدوارم ددیمون هر جا ک هست همیشه شاد باشهبا اینکه میدونیم ه...
۹۵

امیدوارم ددیمون هر جا ک هست همیشه شاد باشهبا اینکه میدونیم ه...

نگا کنین بیینین چقد کاور شده آهنگ های سوجوحالا من ب اینش کار...

نگا کنین بیینین چقد کاور شده آهنگ های سوجوحالا من ب اینش کار...

شمامـ همـ میبینینـ:eyes:  اونـ دونفریـ کـ منـ میبینمـ:broken...
۱۴

شمامـ همـ میبینینـ:eyes: اونـ دونفریـ کـ منـ میبینمـ:broken...