سولی (۴۴ تصویر)

کیپاپ روزی قرار بود به سیو کننده ی دنیا تبدیل بشه , اما برای...
۱۰

کیپاپ روزی قرار بود به سیو کننده ی دنیا تبدیل بشه , اما برای...

یسالمون بدون تو گدشت...دیدی نمیتونیم تحمل کنیم؟نمیبینی چقد د...
۱۱

یسالمون بدون تو گدشت...دیدی نمیتونیم تحمل کنیم؟نمیبینی چقد د...

آره درسته توبدنبودی☺💔توبهترین بودی💗☺ولی  حسوداچشم دیدنتو ندا...
۲۶

آره درسته توبدنبودی☺💔توبهترین بودی💗☺ولی حسوداچشم دیدنتو ندا...

خودکشی سولی یکی از غم انگیز ترین اتفاقای کی پاپ بود😓😓#سولی#ک...
۳۷

خودکشی سولی یکی از غم انگیز ترین اتفاقای کی پاپ بود😓😓#سولی#ک...

حرف های گوهارا قبل از خودکشی💔😭 ببخشید ناراحت تون کردم بچه ها...
۳۰

حرف های گوهارا قبل از خودکشی💔😭 ببخشید ناراحت تون کردم بچه ها...