سوسن_درفش (۲۴۲ تصویر)

شعبه ای از صادرات #قند کشور با من است از #لبانت می نویسم شعر...
۴

شعبه ای از صادرات #قند کشور با من است از #لبانت می نویسم شعر...

موسیقی نمی دانمبداهه می نوازمتبا تحریرهای مخملیزیر و بمِ آغو...
۹

موسیقی نمی دانمبداهه می نوازمتبا تحریرهای مخملیزیر و بمِ آغو...

روی موج دوست داشتنت بودم...بی هوا صدایم زدی...دست پاچه شدم.....

روی موج دوست داشتنت بودم...بی هوا صدایم زدی...دست پاچه شدم.....

روی موج دوست داشتنت بودم...بی هوا صدایم زدی...دست پاچه شدم.....

روی موج دوست داشتنت بودم...بی هوا صدایم زدی...دست پاچه شدم.....

رنگ صدای تو را دوست دارم...رنگ صدای تو سپید است...سپیدِ مایل...
۱

رنگ صدای تو را دوست دارم...رنگ صدای تو سپید است...سپیدِ مایل...

رو به هر راهی که می روم...رو براه «توام»...♥️رو به راه سرزمی...

رو به هر راهی که می روم...رو براه «توام»...♥️رو به راه سرزمی...

شعرهایم پی گردِ قانونی دارد...دیروز...وسط یکی از ...شلوغ تری...
۴

شعرهایم پی گردِ قانونی دارد...دیروز...وسط یکی از ...شلوغ تری...

تو با عشق مو نمی زنی !درست شبیه سیبی ...که از وسط دو نیم شده...

تو با عشق مو نمی زنی !درست شبیه سیبی ...که از وسط دو نیم شده...

حتی شبیه اسم تو را هم که می بَرند...با هر اشاره...بند دلم پا...
۱

حتی شبیه اسم تو را هم که می بَرند...با هر اشاره...بند دلم پا...

از جاذبه ی لـب های تـو💋سیـب های بهشـت هم....به  گناه می افتن...
۲

از جاذبه ی لـب های تـو💋سیـب های بهشـت هم....به گناه می افتن...

کنار آدمی که دوستت دارد بمان؛باور کن هیچ جای این دنیاچیزی نگ...
۲

کنار آدمی که دوستت دارد بمان؛باور کن هیچ جای این دنیاچیزی نگ...

حـوالـی گـردن «تـــو» ...پشت شیب ملایم شانه هایتمـزرعـه ی خـ...

حـوالـی گـردن «تـــو» ...پشت شیب ملایم شانه هایتمـزرعـه ی خـ...

فصل بهار رااز همه ی فصل ها بیشتر دوست دارم ... و ماهِ اردیبه...
۲

فصل بهار رااز همه ی فصل ها بیشتر دوست دارم ... و ماهِ اردیبه...

فصل بهار رااز همه ی فصل ها بیشتر دوست دارمو ماهِ اردیبهشت را...
۱

فصل بهار رااز همه ی فصل ها بیشتر دوست دارمو ماهِ اردیبهشت را...

شعرهایم را بِگرد ....جای خالی تو ...همه جا هست ! #سوسن_درفش
۹

شعرهایم را بِگرد ....جای خالی تو ...همه جا هست ! #سوسن_درفش

عشق ...برایم خوابی دیده است...پر از بیشه های سرسبز خیال...من...
۲

عشق ...برایم خوابی دیده است...پر از بیشه های سرسبز خیال...من...

به دلهایمان #عشق بدهکاریمسرانگشتی هم که حساب وا کنیمسر جمع م...
۱

به دلهایمان #عشق بدهکاریمسرانگشتی هم که حساب وا کنیمسر جمع م...

شمعدانی شده ام...تا به ساقه ی نازک تنهایی ام ...دست می بری.....
۶

شمعدانی شده ام...تا به ساقه ی نازک تنهایی ام ...دست می بری.....

digikala