سوره_قلم (۳ تصویر)

#فضیلت_سوره_قلم#حضرت_رسول_خدا_ص می فرمایند : #خداوند به هر ک...

#فضیلت_سوره_قلم#حضرت_رسول_خدا_ص می فرمایند : #خداوند به هر ک...

#سوره_قلم وَ إِنْ یَکادُ الَّذینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ ب...
۲

#سوره_قلم وَ إِنْ یَکادُ الَّذینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ ب...

digikala