سوء_تفاهم (۶ تصویر)

این چند وقت اخیر ،علاقم به نمایشنامه خوانی بیشتر از قبل شده!...
۱۳

این چند وقت اخیر ،علاقم به نمایشنامه خوانی بیشتر از قبل شده!...

راستش، بعضی‌وقتا این #فکر آرومم میکنه که اونایی که مال ما هس...
عکس بلند
۲

راستش، بعضی‌وقتا این #فکر آرومم میکنه که اونایی که مال ما هس...

برای ماندن در یک مکان آدم باید دلایلش را هم داشته باشد، یعنی...

برای ماندن در یک مکان آدم باید دلایلش را هم داشته باشد، یعنی...

#سوء_تفاهم ....
۲

#سوء_تفاهم ....

همیشه,درباره آدم هایی که عاشقشان هستیم،دو بار خودمان را فریب...

همیشه,درباره آدم هایی که عاشقشان هستیم،دو بار خودمان را فریب...