سه_شنبه_مهدوی (۴ تصویر)

🌹مولای غریبم  ، مهدی جان ...💠 آنقدر نداشتنت درد دارد، که جای...

🌹مولای غریبم ، مهدی جان ...💠 آنقدر نداشتنت درد دارد، که جای...

#سه_شنبه_مهدوی #کوه #رضوی #اقامت #درخت #میوه #غیبت #صاحب #ام...

#سه_شنبه_مهدوی #کوه #رضوی #اقامت #درخت #میوه #غیبت #صاحب #ام...

#سه_شنبه_مهدوی #استغاثه #تکالیف #مفاتیح #استمداد #شبهان #مفی...

#سه_شنبه_مهدوی #استغاثه #تکالیف #مفاتیح #استمداد #شبهان #مفی...

:sparkles:تو بیا و اراده کن پاییز،همینجا بهار شود ... اَللهُ...

:sparkles:تو بیا و اراده کن پاییز،همینجا بهار شود ... اَللهُ...