سه_ساله (۲۱ تصویر)

🍃نامش هم مرا یاد #ارباب می اندازد ، اما وقتی فهمیدم در دهه ا...
۱

🍃نامش هم مرا یاد #ارباب می اندازد ، اما وقتی فهمیدم در دهه ا...

🍃نامش هم مرا یاد *#ارباب* می اندازد ، اما وقتی فهمیدم در دهه...

🍃نامش هم مرا یاد *#ارباب* می اندازد ، اما وقتی فهمیدم در دهه...

🍃چرتکه ی دلم را که بالا پایین می کنم، دلتنگی بیشتر از #صبر ا...
۲

🍃چرتکه ی دلم را که بالا پایین می کنم، دلتنگی بیشتر از #صبر ا...

محیط امنیتی بود و غربت در در و دیوار حرم جاری بودضریح #سه_سا...
۱

محیط امنیتی بود و غربت در در و دیوار حرم جاری بودضریح #سه_سا...

بین #قافله ات چه سوز و آهی دارداین #خواهر تو عجب #سپاهی دارد...
۱۶

بین #قافله ات چه سوز و آهی دارداین #خواهر تو عجب #سپاهی دارد...

:bust_in_silhouette:    استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

به یاد همه رقیه‌هاے ایران زمینڪه پدر را بدرقه ڪردند ،به میدا...
۱

به یاد همه رقیه‌هاے ایران زمینڪه پدر را بدرقه ڪردند ،به میدا...

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...
۴

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...
۱

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette:  استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bri...
۲

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bri...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...
۲

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...

:bust_in_silhouette:   استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bright...
۳

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bright...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...
۱

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...

:bust_in_silhouette:  استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightn...
۶

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightn...

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond: نمید...
۳۶

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond: نمید...

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...
۲

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نمیدا...
۲

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نمیدا...

Masaf.ir:‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::l...

Masaf.ir:‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::l...

#زهرا دختری #سه_ساله بود که پدرش #آسمانی شد...#دانشگاه که قب...
۱۰

#زهرا دختری #سه_ساله بود که پدرش #آسمانی شد...#دانشگاه که قب...

سخت است ..
در سه‌سالگی هم‌بازی‌ات تاول باشد 
و گوشواره‌ای که...

سخت است .. در سه‌سالگی هم‌بازی‌ات تاول باشد و گوشواره‌ای که...