سهرابسپهری (۴ تصویر)

گاهگاهی که دلم می گیرد،می گویم : به کجا باید رفت؟به که باید ...

گاهگاهی که دلم می گیرد،می گویم : به کجا باید رفت؟به که باید ...

#بهزاد_شهریاری #سهراب #سهراب_سپهری #سهرابسپهری #سایه #سایه #...

#بهزاد_شهریاری #سهراب #سهراب_سپهری #سهرابسپهری #سایه #سایه #...

#بهزاد_شهریاری #سهراب #سهراب_سپهری #سهرابسپهری #سایه #سایه #...

#بهزاد_شهریاری #سهراب #سهراب_سپهری #سهرابسپهری #سایه #سایه #...

#ترانه #تکست_خاص #تکست_سنگین #کلیپ #موزیک #عکسنوشته #خواننده...

#ترانه #تکست_خاص #تکست_سنگین #کلیپ #موزیک #عکسنوشته #خواننده...