سند_معتبر (۷ تصویر)

ای آفتاب عالمتاب نگاهی به پر کاهی 
ریان بن صلت می گوید #امام...
۱

ای آفتاب عالمتاب نگاهی به پر کاهی ریان بن صلت می گوید #امام...

عن الرضا (ع) عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) حرمت الجنة ع...
۱

عن الرضا (ع) عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) حرمت الجنة ع...

ابی هارون مکفوف می گوید خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شد...

ابی هارون مکفوف می گوید خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شد...

امام باقر علیه السلام فرمودچشمها روز قیامت گریان است جز سه چ...
۱

امام باقر علیه السلام فرمودچشمها روز قیامت گریان است جز سه چ...

السلام علیک یا عمود الدین یا سید الوصیین عن ابان عن زراره عن...

السلام علیک یا عمود الدین یا سید الوصیین عن ابان عن زراره عن...

امام رضا (ع) از پدران بزرگوارشان روایت می کند که رسول خدا (ص...
۱

امام رضا (ع) از پدران بزرگوارشان روایت می کند که رسول خدا (ص...

ابن وهب می گوید از امام صادق شنیدم که فرمود: 
پدرم {امام باق...

ابن وهب می گوید از امام صادق شنیدم که فرمود: پدرم {امام باق...

digikala