سنجش (۱۲ تصویر)

اصلاحیه سازمان سنجش
۱۸

اصلاحیه سازمان سنجش

خورشید هر روزت را دریاب....هر روز با #طلوع_خورشید فرصتی دوبا...
۱

خورشید هر روزت را دریاب....هر روز با #طلوع_خورشید فرصتی دوبا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#حراج #استثنایی #تعداد #محدود #ساعت #هوشمند #مدل M3فقط 129 #...

#حراج #استثنایی #تعداد #محدود #ساعت #هوشمند #مدل M3فقط 129 #...

:heavy_large_circle:️ وقتی سوادش را ندارید اعتقادات مردم را ...

:heavy_large_circle:️ وقتی سوادش را ندارید اعتقادات مردم را ...

زبان وسیله #سنجش انسان استزبان بیانگر آن چیزی است که دل آن ر...

زبان وسیله #سنجش انسان استزبان بیانگر آن چیزی است که دل آن ر...

با اشاره به توصیه اخیر رهبری در مورد انتخابات؛#جلالی: امیدوا...
۳

با اشاره به توصیه اخیر رهبری در مورد انتخابات؛#جلالی: امیدوا...

حتما بخوانید : انتخاب رشته و مشکلات دختران دانشجو دور از خان...

حتما بخوانید : انتخاب رشته و مشکلات دختران دانشجو دور از خان...

حتما بخوانید : 
انتخاب رشته و مشکلات دختران دانشجو دور از خا...
۱

حتما بخوانید : انتخاب رشته و مشکلات دختران دانشجو دور از خا...

در سرزمین قدکوتاهانمعیارهای سنجشهمیشه بر مدار صفر سفر کرده ا...

در سرزمین قدکوتاهانمعیارهای سنجشهمیشه بر مدار صفر سفر کرده ا...