سنجد (۲۷ تصویر)

دلم برا #سنجد. #سمنوو شیرینی های عید تنگ شدهکوفتمون شد من که...
۸

دلم برا #سنجد. #سمنوو شیرینی های عید تنگ شدهکوفتمون شد من که...

:large_red_circle:معنای نماد سین‌های #هفت_سین رو میدونید؟ :h...
۲

:large_red_circle:معنای نماد سین‌های #هفت_سین رو میدونید؟ :h...

سفر بخیر اسفند!
کوله بارت را بستی؟
چیزی را فراموش نکرده باشی...
۲

سفر بخیر اسفند! کوله بارت را بستی؟ چیزی را فراموش نکرده باشی...

:seedling:فلسفه #سفره_هفت_سین: در #آیین_باستانی_ایران برای ه...

:seedling:فلسفه #سفره_هفت_سین: در #آیین_باستانی_ایران برای ه...

#هفت_سین #سنجد#ایده #هنر #خلاقیت #نوروز #بازیافت

#هفت_سین #سنجد#ایده #هنر #خلاقیت #نوروز #بازیافت

:white_heavy_check_mark:چرا از مصرف #سنجد غافلیم:writing_han...

:white_heavy_check_mark:چرا از مصرف #سنجد غافلیم:writing_han...

#سنجد باعث جمع شدن و استحکام #اسفنکتر (دریچه) خروجی مثانه می...

#سنجد باعث جمع شدن و استحکام #اسفنکتر (دریچه) خروجی مثانه می...

هر روز صبح ناشتا 3 ق.م پودر#سنجد شامل پوست ، گوشت و هسته در ...
۴

هر روز صبح ناشتا 3 ق.م پودر#سنجد شامل پوست ، گوشت و هسته در ...

وقتی ساعت ۳ بامداد برسید منزل! بهترین غذایی که میشه متصور بو...
۱۰

وقتی ساعت ۳ بامداد برسید منزل! بهترین غذایی که میشه متصور بو...

آقایان بالای 45 سال از#سنجد غافل نباشند:ok_hand_sign:#پروستا...
۳

آقایان بالای 45 سال از#سنجد غافل نباشند:ok_hand_sign:#پروستا...

#آرتروز#سنجدجلوگیری از بروز و یا پیشرفت پوکی استخوان و آرترو...

#آرتروز#سنجدجلوگیری از بروز و یا پیشرفت پوکی استخوان و آرترو...

#سنجد برای کسانی که #نرمی_استخوان و #پوکی_استخوان دارند مفید...

#سنجد برای کسانی که #نرمی_استخوان و #پوکی_استخوان دارند مفید...

مصرف ۱۰ عدد#سنجد در روز بویژه صبح موجب پاکسازی دستگاه گوارش ...
۲

مصرف ۱۰ عدد#سنجد در روز بویژه صبح موجب پاکسازی دستگاه گوارش ...

خواص #سنجد::down-pointing_red_triangle:برای درمان #سردرد و #...

خواص #سنجد::down-pointing_red_triangle:برای درمان #سردرد و #...

#سنجد باعث جمع شدن و استحکام #اسفنکتر (دریچه) خروجی مثانه می...

#سنجد باعث جمع شدن و استحکام #اسفنکتر (دریچه) خروجی مثانه می...

خواص #سنجد ::down-pointing_red_triangle:برای درمان سردرد و س...

خواص #سنجد ::down-pointing_red_triangle:برای درمان سردرد و س...

:large_red_circle: #سنجدسین سوم:white_down_pointing_backhand...

:large_red_circle: #سنجدسین سوم:white_down_pointing_backhand...

#سنجد   #فرهنگ #تمدن #نوروز #هفت_سین #هنری #ویسگون #آلبوم_عک...

#سنجد #فرهنگ #تمدن #نوروز #هفت_سین #هنری #ویسگون #آلبوم_عک...

#سنجد سفره #هفت_سینسنجدها رو به یک سر سیم بچسبونید و داخل یه...

#سنجد سفره #هفت_سینسنجدها رو به یک سر سیم بچسبونید و داخل یه...

#سنجد سفره #هفت_سین :face_savouring_delicious_food:سنجد ها ر...

#سنجد سفره #هفت_سین :face_savouring_delicious_food:سنجد ها ر...