سمفونی_مردگان (۲۲ تصویر)

سمفونی مردگان کتابیه که به شدت در این ایام توصیه میشه که مطا...

سمفونی مردگان کتابیه که به شدت در این ایام توصیه میشه که مطا...

گفت : دنیا پوچ و بی ارزش است. هیچ ارزشی ندارد. گفتم : حرف ها...

گفت : دنیا پوچ و بی ارزش است. هیچ ارزشی ندارد. گفتم : حرف ها...

پدر خیال میکرد آدم وقتی در حجره خودش تنها باشد، تنهاست .نمی‌...
۱

پدر خیال میکرد آدم وقتی در حجره خودش تنها باشد، تنهاست .نمی‌...

پدر گفت: به قول ایاز با دودسته نمی شود بحث کرد ، بی‌سواد و ب...

پدر گفت: به قول ایاز با دودسته نمی شود بحث کرد ، بی‌سواد و ب...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:وقتی آدم یک نفر را دوست...
۱

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:وقتی آدم یک نفر را دوست...

#بخونپدر گفت: به قول ایاز با دودسته نمی شود بحث کرد ، بی‌سوا...
۱

#بخونپدر گفت: به قول ایاز با دودسته نمی شود بحث کرد ، بی‌سوا...

انسان مدام باید مشغول کار باشد. سازندگی کند، وگرنه از درون پ...
۲

انسان مدام باید مشغول کار باشد. سازندگی کند، وگرنه از درون پ...

یه کتاب عالیه دیگه از عباس معروفی. آمیزه ای از واقعیت و افسا...
۵

یه کتاب عالیه دیگه از عباس معروفی. آمیزه ای از واقعیت و افسا...

#معرفی_کتاب  #سمفونی_مردگان :books:وقتی آدم یک نفر را دوست د...
۲

#معرفی_کتاب #سمفونی_مردگان :books:وقتی آدم یک نفر را دوست د...

بعد از خواندن این کتاب فهمیدم همه ی نویسندگان هنرمند نیستند!...
۲

بعد از خواندن این کتاب فهمیدم همه ی نویسندگان هنرمند نیستند!...

#سمفونی_مردگان#عباس_معروفیتازه شروع کردم به خوندن این رمان. ...
۲

#سمفونی_مردگان#عباس_معروفیتازه شروع کردم به خوندن این رمان. ...

انسان مدام باید مشغول کار باشد. سازندگی کند، وگرنه از درون پ...
۱

انسان مدام باید مشغول کار باشد. سازندگی کند، وگرنه از درون پ...

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست. چون نمی تو...
۴

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست. چون نمی تو...

:person_bowing_deeply:چقدر انسان تنهاست:pensive_face::water_...

:person_bowing_deeply:چقدر انسان تنهاست:pensive_face::water_...

-آدم‌ها هم مثل درخت‌ها بودند. یک برف سنگین همیشه بر شانه‌های...

-آدم‌ها هم مثل درخت‌ها بودند. یک برف سنگین همیشه بر شانه‌های...

در حال خواندن کتاب جدیداز دست ندید#سمفونی_مردگان
۱۹

در حال خواندن کتاب جدیداز دست ندید#سمفونی_مردگان

#سمفونی_مردگان#عباس_معروفی#دومین_کتاب#کتاب_خوانی http://down...
۱۰

#سمفونی_مردگان#عباس_معروفی#دومین_کتاب#کتاب_خوانی http://down...

پدر خیال می‌کرد آدم وقتی در حجره خودش تنها باشد تنهاست، نمی‌...
۵

پدر خیال می‌کرد آدم وقتی در حجره خودش تنها باشد تنهاست، نمی‌...

یک عمر با این جمله ؛ زندگی کردم......بی آنکه خوانده باشمش......

یک عمر با این جمله ؛ زندگی کردم......بی آنکه خوانده باشمش......