سلفی_حقارت (۷۳ تصویر)

⭕️آخرین دست و پا زدن‌های سیاسی!♦️لاریجانی:"مجلس فعلی، مجلس ا...
۱

⭕️آخرین دست و پا زدن‌های سیاسی!♦️لاریجانی:"مجلس فعلی، مجلس ا...

نه مردم به #سلفی_حقارت1⃣احمد مازنی حوزه انتخابیه گرگان 2⃣علی...

نه مردم به #سلفی_حقارت1⃣احمد مازنی حوزه انتخابیه گرگان 2⃣علی...

:anger_symbol:نه مردم به سلفی حقارت1⃣احمد مازنی حوزه انتخابی...
۳

:anger_symbol:نه مردم به سلفی حقارت1⃣احمد مازنی حوزه انتخابی...

«سابقه‌ی دلبستگی و انفعال در مقابل دشمن هم بایستی یک نقطه‌ی ...
۲

«سابقه‌ی دلبستگی و انفعال در مقابل دشمن هم بایستی یک نقطه‌ی ...

حرکت زشت نماینده سمناندر مراسم شهدا مدافع حرم با حضور خانواد...
۱

حرکت زشت نماینده سمناندر مراسم شهدا مدافع حرم با حضور خانواد...

:bust_in_silhouette:    استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

هیأت پارلمانی #مجلس به ریاست #علی_مطهری به پرتغال سفر کرداحم...
۲

هیأت پارلمانی #مجلس به ریاست #علی_مطهری به پرتغال سفر کرداحم...

:large_red_circle: با ادبیات تخریب رقبا و شعار امنیت که ره آ...

:large_red_circle: با ادبیات تخریب رقبا و شعار امنیت که ره آ...

‏با ادبیات تخریب رقبا و شعار امنیت که ره آورد سپاه بود رای آ...

‏با ادبیات تخریب رقبا و شعار امنیت که ره آورد سپاه بود رای آ...

وقتی بجای اصلاح رفتار بعضی نمایندگان، صورت مساله پاک می شود!...
۴

وقتی بجای اصلاح رفتار بعضی نمایندگان، صورت مساله پاک می شود!...

:heavy_large_circle:️ در مقابل همه #ذلت ها برایمان #عزت آورد...

:heavy_large_circle:️ در مقابل همه #ذلت ها برایمان #عزت آورد...

:large_red_circle: ‏تفاوت را احساس کنید!یک نفربا غرور،درمقاب...

:large_red_circle: ‏تفاوت را احساس کنید!یک نفربا غرور،درمقاب...

:heavy_plus_sign:#سلفی_حقارت:heavy_large_circle:️اساس کشور م...

:heavy_plus_sign:#سلفی_حقارت:heavy_large_circle:️اساس کشور م...

استاد پناهیان سیاست‌بازان غربی جنایت‌کارند و به زباله‌دانی ت...
۱

استاد پناهیان سیاست‌بازان غربی جنایت‌کارند و به زباله‌دانی ت...

#تأمل:camera_with_flash: #سلفی_حقارت در برابر زنان بیگانه می...

#تأمل:camera_with_flash: #سلفی_حقارت در برابر زنان بیگانه می...

:large_red_circle: قابل توجه نماینده های سلفی بگیر :exclamat...
۳

:large_red_circle: قابل توجه نماینده های سلفی بگیر :exclamat...

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...
۴

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...
۱

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...

:sparkles:پست اینستاگرام قابل تامل رحیم پور ازغدی خطاب به :t...
۲

:sparkles:پست اینستاگرام قابل تامل رحیم پور ازغدی خطاب به :t...