سلحشوری (۹ تصویر)

🔴 #نمایندگان مخالف #FATF  نام خود را اعلام کنند تا ملت #خائن...
۴

🔴 #نمایندگان مخالف #FATF نام خود را اعلام کنند تا ملت #خائن...

فرازی از وصیت نامه شهید سید محمد شکری:خدا جان!  خود گواه هست...

فرازی از وصیت نامه شهید سید محمد شکری:خدا جان! خود گواه هست...

❥✺﷽ ✺❥ باشه خانم #سلحشوری درست  ولی خداییحق دخترای ما نیست #...

❥✺﷽ ✺❥ باشه خانم #سلحشوری درست ولی خداییحق دخترای ما نیست #...

شما هر جای دنیا بری بگی ما یه نماینده مجلس به اسم خانم #سلحش...
۳

شما هر جای دنیا بری بگی ما یه نماینده مجلس به اسم خانم #سلحش...

پوستر نام امام #حسین علیه السلام
#راسخون #مقاومت #سلحشوری 
h...
۳

پوستر نام امام #حسین علیه السلام #راسخون #مقاومت #سلحشوری h...

#بسیج #عماد_مغنیه #حزب_الله_لبنان #جهاد #مقاومت #راسخون #پای...
۱

#بسیج #عماد_مغنیه #حزب_الله_لبنان #جهاد #مقاومت #راسخون #پای...

#بسیج #عماد_مغنیه #حزب_الله_لبنان #جهاد #مقاومت #راسخون #پای...

#بسیج #عماد_مغنیه #حزب_الله_لبنان #جهاد #مقاومت #راسخون #پای...

:large_red_circle: من به #رأی جماعت #لیبرال کاری ندارم.. فقط...

:large_red_circle: من به #رأی جماعت #لیبرال کاری ندارم.. فقط...

#گابریل_گارسیا_مارکز#برنده_نوبل_ادبیاتدوستان عزیزممیدانید که...

#گابریل_گارسیا_مارکز#برنده_نوبل_ادبیاتدوستان عزیزممیدانید که...