سلام_بر_اهل_بیت (۳۰۴ تصویر)

.ای پاسخ گرامی ِ اَمّن یُجیب هاتعجیل کن به خاطر ِ ما ناشکیب ...
۳

.ای پاسخ گرامی ِ اَمّن یُجیب هاتعجیل کن به خاطر ِ ما ناشکیب ...

آمد نبّی صلح‌؛ "نذیراً و بشیرا"تا زنده کند مذهب والا‌مَنِشی ...
۲

آمد نبّی صلح‌؛ "نذیراً و بشیرا"تا زنده کند مذهب والا‌مَنِشی ...

.چرا این خطوط، این حروف الفبا شکسته؟چرا «ز»چرا «ه»چرا «ر»چرا...
۱۲

.چرا این خطوط، این حروف الفبا شکسته؟چرا «ز»چرا «ه»چرا «ر»چرا...

آقا سلام، روضه #مادر شروع شدباران اشک های مکرر شروع شد آقا ا...
۱

آقا سلام، روضه #مادر شروع شدباران اشک های مکرر شروع شد آقا ا...

.هر دختری که دختر زهرا نمی شودهر بانویی که #زینب کبری نمی شو...
۲

.هر دختری که دختر زهرا نمی شودهر بانویی که #زینب کبری نمی شو...

دیوانه می شوم به تو تا فکر می کنموقتی به کام خشک شما فکر می ...

دیوانه می شوم به تو تا فکر می کنموقتی به کام خشک شما فکر می ...

.یا زهرا...آنقدر درگیر دنیا و حواشی ها شدیمیادمان رفته که در...
۲

.یا زهرا...آنقدر درگیر دنیا و حواشی ها شدیمیادمان رفته که در...

همۀ آرزویم یک سحر کرب و بلاستشب جمعه حـرم یـار تماشا داردماد...

همۀ آرزویم یک سحر کرب و بلاستشب جمعه حـرم یـار تماشا داردماد...

.حسین جـــ:heavy_black_heart:️ــان با خیال حرمت زندگــے ام م...

.حسین جـــ:heavy_black_heart:️ــان با خیال حرمت زندگــے ام م...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...
۴

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

.سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهاد...
۱

.سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهاد...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...
۴

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

.سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) تسلیت بادبرای بار غمت سوگ...
۲

.سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) تسلیت بادبرای بار غمت سوگ...

.او آمده است؛تا خورشید، مبدأ همه آیینه ها باشد.شکفتن بهار در...
۱

.او آمده است؛تا خورشید، مبدأ همه آیینه ها باشد.شکفتن بهار در...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...
۵

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

.نور توحید عیان است شب جمعه حرمواقعا مثل جنان است شب جمعه حر...

.نور توحید عیان است شب جمعه حرمواقعا مثل جنان است شب جمعه حر...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت...