سلام_امام_زمانم (۳۲۹ تصویر)

#سلام_امام_زمانم 😊سر شد به شوق وصل تو فصل جوانیَمهرگز نمی شو...

#سلام_امام_زمانم 😊سر شد به شوق وصل تو فصل جوانیَمهرگز نمی شو...

🍃 *﷽ 🍃❣ #سلام_امام_زمانم ❣🥀همین که هر روزخیالـــم از تــو پُ...

🍃 *﷽ 🍃❣ #سلام_امام_زمانم ❣🥀همین که هر روزخیالـــم از تــو پُ...

🍃 *﷽ 🍃❣ #سلام_امام_زمانم ❣🥀همین که هر روزخیالـــم از تــو پُ...

🍃 *﷽ 🍃❣ #سلام_امام_زمانم ❣🥀همین که هر روزخیالـــم از تــو پُ...

🍃 *﷽ 🍃❣ #سلام_امام_زمانم ❣🥀همین که هر صبـ🌞ــح خیالـــم از تـ...

🍃 *﷽ 🍃❣ #سلام_امام_زمانم ❣🥀همین که هر صبـ🌞ــح خیالـــم از تـ...

🍃 *﷽ #سلام_امام_زمانم 💚هر صبح به رسم نوکری از ما تو را سلاما...
۲

🍃 *﷽ #سلام_امام_زمانم 💚هر صبح به رسم نوکری از ما تو را سلاما...

دیروزکربلا وغم غربت حسینامروز یک جهان وغم غربت شمادیروز بی و...

دیروزکربلا وغم غربت حسینامروز یک جهان وغم غربت شمادیروز بی و...

﷽❣ #سلام_امام_زمانم ❣﷽نشسته بر رخ ما گرد هجرانبیا دست محبت ر...

﷽❣ #سلام_امام_زمانم ❣﷽نشسته بر رخ ما گرد هجرانبیا دست محبت ر...

#سلام_امام_زمانمچه روزے شود روزے کهصبحم را با سلامِ به شما خ...

#سلام_امام_زمانمچه روزے شود روزے کهصبحم را با سلامِ به شما خ...

❣ #سلام_امام_زمانم ❣شیعه از هجرِ رُخت  جامِ بلا می نوشدخرّم ...
۵

❣ #سلام_امام_زمانم ❣شیعه از هجرِ رُخت  جامِ بلا می نوشدخرّم ...

#سلام_امام_زمانم سلام آقا  دوباره #جـمعه و     تسبیح ...
۳

#سلام_امام_زمانم سلام آقا دوباره #جـمعه و تسبیح ...

#سلام_امام_زمانم سلام آقا  دوباره #جـمعه و     تسبیح ...
۲

#سلام_امام_زمانم سلام آقا دوباره #جـمعه و تسبیح ...

﷽❣ #سلام_امام_زمانم ❣﷽ #مهدی_جانم♥️🌱بهرطرف نظر کنم اثر ز روی...

﷽❣ #سلام_امام_زمانم ❣﷽ #مهدی_جانم♥️🌱بهرطرف نظر کنم اثر ز روی...

digikala