سلام_الله (۴ تصویر)

هرشب این قشنگ ترین رویامهکه منم میونه زائرهاشمشب ها زود میرم...
۰

هرشب این قشنگ ترین رویامهکه منم میونه زائرهاشمشب ها زود میرم...

چه ساده امشب مهمان خانه ی ما شد.پ ن : فال نیک میزنم که...و ه...
۱

چه ساده امشب مهمان خانه ی ما شد.پ ن : فال نیک میزنم که...و ه...

.امشب دوبارهخودم…قرآنم….کتاب دعایم….راهی جایی می شویم….که دو...
۳

.امشب دوبارهخودم…قرآنم….کتاب دعایم….راهی جایی می شویم….که دو...

به #لبهای_تشنه ات #سلام_الله _ #بنفسی_أنت #یا_اباعبدالله
#دل...
۱

به #لبهای_تشنه ات #سلام_الله _ #بنفسی_أنت #یا_اباعبدالله #دل...