سفرهای_نجومی (۲ تصویر)

#سفرهای_نجومی! سفرهای نجومی، فقط مربوط به #دولت_یازدهم نیست، در دوران حکومت #امویان هم این رسوم رواج داشته. https://t.me/alzaymer_channel #نجومی #دولت_تدبیر_و_امید #اشرافیگری

#سفرهای_نجومی! سفرهای نجومی، فقط مربوط به #دولت_یازدهم نیست، در دوران حکومت #امویان هم این رسوم رواج داشته. https://t.me/alzaymer_channel #نجومی #دولت_تدبیر_و_امید #اشرافیگری

تاجگردون و جعفرزاده نمایندگان مجلس در قسمت فرست کلاس هواپیما در سفر به برزیل اینا میگن پول برای اعزام مربیا ندارن بعد پنج نماینده اصلاح طلب لیست امید میرن برزیل! #سفرهای_نجومی

تاجگردون و جعفرزاده نمایندگان مجلس در قسمت فرست کلاس هواپیما در سفر به برزیل اینا میگن پول برای اعزام مربیا ندارن بعد پنج نماینده اصلاح طلب لیست امید میرن برزیل! #سفرهای_نجومی