سفته (۱۲ تصویر)

⚖در پستهای قبل درباره #ظهرنویسی #سفته نکاتی بیان شد.... ⭕ بر...

⚖در پستهای قبل درباره #ظهرنویسی #سفته نکاتی بیان شد.... ⭕ بر...

⚖⭕ کسی که #سفته به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخ...

⚖⭕ کسی که #سفته به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخ...

⚖✅ برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:1️⃣از طریق...

⚖✅ برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:1️⃣از طریق...

.⚖️ برای دادن #چک_ضمانت به #کارفرما چه نکاتی را باید رعایت ک...

.⚖️ برای دادن #چک_ضمانت به #کارفرما چه نکاتی را باید رعایت ک...

. #سفته مانند #چک قابل انتقال به دیگری است و عبارت "حواله کر...

. #سفته مانند #چک قابل انتقال به دیگری است و عبارت "حواله کر...

.⚖ راه‌های وصول وجه #سفتهبرای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توا...
۱

.⚖ راه‌های وصول وجه #سفتهبرای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توا...

. #کار #کارگر #کارفرما #سفته #وزارت_کار #کارگاه #شغل #وکیل #...

. #کار #کارگر #کارفرما #سفته #وزارت_کار #کارگاه #شغل #وکیل #...

. #کار #کارگر #کارفرما #بیمه #سفته #چک #وکیل #موسسه_حقوقی #و...

. #کار #کارگر #کارفرما #بیمه #سفته #چک #وکیل #موسسه_حقوقی #و...

:scales:️ برای جلوگیری از سوء استفاده از سفته ضمانت کاری:whi...

:scales:️ برای جلوگیری از سوء استفاده از سفته ضمانت کاری:whi...

. #چک #بانک #سفته #دعوای_حقوقی #وکیل #موسسه_حقوقی #کیفری #حس...

. #چک #بانک #سفته #دعوای_حقوقی #وکیل #موسسه_حقوقی #کیفری #حس...

. #چک #سفته #بانک #ضمانت #تضمین #موسسه_حقوقی #وکیل #دادگاه #...

. #چک #سفته #بانک #ضمانت #تضمین #موسسه_حقوقی #وکیل #دادگاه #...

:electric_light_bulb:برخی نکات درباره تفاوت #چک و #سفته ::sm...

:electric_light_bulb:برخی نکات درباره تفاوت #چک و #سفته ::sm...