سعید_صاحب_علم (۵۹ تصویر)

هرجا هوا مطابق میلت نشد برو...! فرق توبا درخت همین پای رفتن است! #سعید_صاحب_علم #خاص

هرجا هوا مطابق میلت نشد برو...! فرق توبا درخت همین پای رفتن است! #سعید_صاحب_علم #خاص

در دلم جایے براے هیچڪس غیر از #تــــو نیست گاه یڪــ دنیـــــا فقط با یڪـ نفــر پر مےشود... #سعید_صاحب_علم #خاص

در دلم جایے براے هیچڪس غیر از #تــــو نیست گاه یڪــ دنیـــــا فقط با یڪـ نفــر پر مےشود... #سعید_صاحب_علم #خاص

تو باشی، قهوه‌ای باشد، کنارش فال هم باشد و در فنجان تلخم ذره‌ای اقبال هم باشد... چه میخواهد مگر دیوانه‌ای مثل من از دنیا؟ در اوج قله‌ای باشد، به پشتش بال هم باشد من از ...

تو باشی، قهوه‌ای باشد، کنارش فال هم باشد و در فنجان تلخم ذره‌ای اقبال هم باشد... چه میخواهد مگر دیوانه‌ای مثل من از دنیا؟ در اوج قله‌ای باشد، به پشتش بال هم باشد من از خاطر نخواهم برد رنگ چشم‌هایت را عسل فاسد نخواهد شد اگر صدسال هم باشد تمنای ...

#در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست... گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر می شود #سعید_صاحب_علم #عاشقانه

#در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست... گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر می شود #سعید_صاحب_علم #عاشقانه

تو باشی، قهوه‌ای باشد، کنارش فال هم باشد و در فنجان تلخم ذره‌ای اقبال هم باشد... چه میخواهد مگر دیوانه‌ای مثل من از دنیا؟ در اوج قله‌ای باشد، به پشتش بال هم باشد من از ...

تو باشی، قهوه‌ای باشد، کنارش فال هم باشد و در فنجان تلخم ذره‌ای اقبال هم باشد... چه میخواهد مگر دیوانه‌ای مثل من از دنیا؟ در اوج قله‌ای باشد، به پشتش بال هم باشد من از خاطر نخواهم برد رنگ چشم‌هایت را عسل فاسد نخواهد شد اگر صدسال هم باشد تمنای ...

‌ بجز سکوت مرا هیچ ادعایی نیست درون قلّک سنگین صدای سکه کم است #سعید_صاحب_علم

‌ بجز سکوت مرا هیچ ادعایی نیست درون قلّک سنگین صدای سکه کم است #سعید_صاحب_علم

شبیهِ کودکی پیشِ رفیقانش زمین خورده درونم بغض بی رحمی ست، اما کم نیاوردم... #سعید_صاحب_علم

شبیهِ کودکی پیشِ رفیقانش زمین خورده درونم بغض بی رحمی ست، اما کم نیاوردم... #سعید_صاحب_علم

دلم یک دوست میخواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن! بگو من کی، کجا باشم؟! #سعید_صاحب_علم

دلم یک دوست میخواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن! بگو من کی، کجا باشم؟! #سعید_صاحب_علم

هرجا هوا مطابق میل‌ات نشد برو! فرق تو با درخت ، همین پایِ رفتن است ... #سعید_صاحب_علم

هرجا هوا مطابق میل‌ات نشد برو! فرق تو با درخت ، همین پایِ رفتن است ... #سعید_صاحب_علم

خودت گفتی جدایی حق ندارد بین ما باشد ڪجایی تا ببینی ڪه جدایی هم شڪَر خورده... #سعید_صاحب_علم

خودت گفتی جدایی حق ندارد بین ما باشد ڪجایی تا ببینی ڪه جدایی هم شڪَر خورده... #سعید_صاحب_علم

هوایم بی تو همچون حال ورزشڪار دلخونی ست ڪه در دیدار پایانی بہ اسرائیل برخورده ... #سعید_صاحب_علم

هوایم بی تو همچون حال ورزشڪار دلخونی ست ڪه در دیدار پایانی بہ اسرائیل برخورده ... #سعید_صاحب_علم

🍁 🍃 تو پاییزی‌ترین بادی و طوفانی‌ترین طوفان منم آن برگِ آواره،که میرقصم به هـر سازَت #سعید_صاحب_علم

🍁 🍃 تو پاییزی‌ترین بادی و طوفانی‌ترین طوفان منم آن برگِ آواره،که میرقصم به هـر سازَت #سعید_صاحب_علم

🍁 🍃 گاهی تمام عشق... به دور ایستادن است... #سعید_صاحب_علم

🍁 🍃 گاهی تمام عشق... به دور ایستادن است... #سعید_صاحب_علم

🍁 🍃 گاهی تمام عشق به دور ایستادن است ! #سعید_صاحب_علم

🍁 🍃 گاهی تمام عشق به دور ایستادن است ! #سعید_صاحب_علم

در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست... گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر می شود #سعید_صاحب_علم

در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست... گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر می شود #سعید_صاحب_علم

❣ -گاهی تمام عشق به دور ایستادن است | #سعید_صاحب_علم

❣ -گاهی تمام عشق به دور ایستادن است | #سعید_صاحب_علم

در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست... گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر می شود #سعید_صاحب_علم

در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست... گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر می شود #سعید_صاحب_علم

باید که عشق را به ستیزش قسم دهی این تیغ را به قسمت تیزش قسم دهی حافظ! قسم به شاخ نباتت نمی­خورم سخت است مرد را به عزیزش قسم دهی... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 💠 #سعید_صاحب_علم

باید که عشق را به ستیزش قسم دهی این تیغ را به قسمت تیزش قسم دهی حافظ! قسم به شاخ نباتت نمی­خورم سخت است مرد را به عزیزش قسم دهی... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 💠 #سعید_صاحب_علم

خداوندا اگر جایی

خداوندا اگر جایی "دلی" بی‌تابِ دلدار است؛ نمیدانم چطور اما خودت پا درمیانی کن...! #سعید_صاحب_علم

#روزها با فکر او دیوانه ام شب بیشتر هر دو دلتنگ همیم اما من اغلب بیشتر ... #سعید_صاحب_علم

#روزها با فکر او دیوانه ام شب بیشتر هر دو دلتنگ همیم اما من اغلب بیشتر ... #سعید_صاحب_علم