سعادت_آباد (۲۸۰ تصویر)

گروه آموزشی سیما فرهمند

گروه آموزشی سیما فرهمند

کراتینه مو

کراتینه مو

آموزش کراتینه مو

آموزش کراتینه مو

اکستنشن مو
۱

اکستنشن مو

اکستنشن مو
۱

اکستنشن مو

کراتینه و ریباندینگ سیما فرهمند

کراتینه و ریباندینگ سیما فرهمند

کراتینه و ریباندینگ سیما فرهمند
۲

کراتینه و ریباندینگ سیما فرهمند

اکستنشن مو

اکستنشن مو

قبل و بعد اکستنشن مو
۱

قبل و بعد اکستنشن مو

کراتینه صافی موها از سیما فرهمند
۱

کراتینه صافی موها از سیما فرهمند

خانه اکستنشن شجاعی

خانه اکستنشن شجاعی

خانه اکستنشن شجاعی

خانه اکستنشن شجاعی

قبل و پس از کراتینه کردن مو از سیما فرهمند

قبل و پس از کراتینه کردن مو از سیما فرهمند

تاثیر کراتینه صافی بر موها از سیما فرهمند

تاثیر کراتینه صافی بر موها از سیما فرهمند

بوتاکس مو از سیما فرهمند

بوتاکس مو از سیما فرهمند

کراتینه مو از سیما فرهمند

کراتینه مو از سیما فرهمند

قبل و بعد آرایش عروس از سالن زیبایی هیژا

قبل و بعد آرایش عروس از سالن زیبایی هیژا

خانه اکستنشن موی شجاعی
۱

خانه اکستنشن موی شجاعی

کراتینه موهای بلند از سیما فرهمند
۱۳

کراتینه موهای بلند از سیما فرهمند

قبل و بعد کراتینه موها از سیما فرهمند
۱

قبل و بعد کراتینه موها از سیما فرهمند